Olopeg®

A06AD65
 
 

Osmotisk virkende laksans med macrogol 4000 og elektrolytter. 

Anvendelsesområder

 • Symptomatisk behandling af obstipation.
 • Tarmtømning før
  • diagnostisk undersøgelse, fx koloskopi
  • før tarmoperation.

Dispenseringsform

Koncentrat til oral opløsning. 1 ml koncentrat (svarende til 5 ml brugsklar opløsning) indeholder 16,5 mg citronsyre, 1,9 mg kaliumchlorid, 525 mg macrogol 4000, 7,3 mg natriumchlorid og 19,5 mg natriumcitrat. 

Doseringsforslag

Symptomatisk behandling af obstipation 

Alder Dosis = koncentrat
Voksne 25 ml 2-3 gange dgl.
8-18 år 20-35 ml dgl.
4-8 år 15-30 ml dgl.
2-4 år 7,5-15 ml dgl.

Bemærk: 

 •  Bør højst anvendes i 2 uger. Behandlingen kan evt. gentages.
 •  Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

  

Tarmudrensning før diagnostisk undersøgelse 

  

 • Voksne. 3-4 liter brugsfærdig opløsning.
 • Bemærk:
  • Indtagelse af dosis:
   • Efter 2-3 timer uden fast føde
   • 200-300 ml hvert 10. minut, indtil klart rektalt udløb eller efter indtagelse af 3-højst 4 liter
   • I løbet af ca. 4 timer, sædvanligvis på undersøgelsesdagen.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

  

Advarsel: 

Koncentrat til oral opløsning må ikke anvendes ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dekompenseret leversygdom. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Abdominalsmerter af ukendt årsag
 • Ileus eller mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal stenose
 • Gastro-intestinal perforation eller risiko for dette
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse 
 • Akut gastro-duodenal ulcus
 • Svær inflammatorisk tarmsygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Kredsløbssvigt
 • Svær dehydrering
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Tendens til aspiration og regurgitation
 • Forstyrret synke-/svælgrefleks.
 • Ved symptomer på ændring i væske-/elektrolytbalancen seponeres behandlingen straks
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Anvendelse ved refluksøsofagitis samt tidligere hjertearytmi kræver overvågning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme.
Utilpashed*.
Søvnløshed*.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier*.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ødemer*.

*Kun set ved tarmudrensning. 

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages inden for 2 timer før eller efter indtagelse af en dosis, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Inducerer osmotisk væskeretention, hvorved tarmperistaltikken fremmes. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning
Elektrolyt mmol/l
Chlorid 30,1
Citrat 30,5
Kalium 10,1
Natrium 64,8

Håndtering 

Tilberedning af brugsfærdig opløsning  

Den nødvendige mængde (ml) koncentrat fortyndes med 4 gange så meget postevand. 

  

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 uger
 • Brugsfærdig opløsning: Kan opbevares i højst 48 timer.

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) konc. til oral opløsning 102944
200 ml
ikke fast pris
(HF) konc. til oral opløsning 093877
500 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...