Capecitabin "Stada"

L01BC06
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Gastro-intestinal cancer og metastatisk mammacancer.

Capecitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 500 mg capecitabin. 

Doseringsforslag

Gastro-intestinal cancer og mammacancer 

Voksne. 1.250 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. i 14 dage efterfulgt af en uges pause.
Se endvidere speciallitteratur.

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele i forbindelse med et måltid eller senest 30 min. efter et måltid.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år, da erfaring savnes.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Dosisreduktion

 • GFR 30-50 ml/min:
  • Ved initialdosis 1.250 mg/m2. Dosis nedsættes til 75% af initialdosis.
  • Ved initialdosis 1.000 mg/m2. Dosisreduktion er ikke nødvendig.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Nedsat knoglemarvsfunktion
 • Alvorlig hjertesygdom i anamnesen.

Bivirkninger

Bivirkninger ved monoterapi: 

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Almindelige (1-10%) Feber, Vægttab.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjet bilirubin, Gastro-intestinal blødning, Leverpåvirkning, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Nasopharyngitis, Perifere ødemer, Rhinitis, Tromboflebitis.
Anæmi, Neutropeni.
Brystsmerter, Dehydrering.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Depression, Hovedpine, Letargi, Paræstesier, Sedation, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Dermatitis, Erytem, Hudafskalning, Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Infektion i nedre luftveje, Virale infektioner.
Conjunctivitis, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ascites, Colitis, Oral candidiasis, Tarmobstruktion.
Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, Dyb venetrombose, Hypertension, Hypotension, Hæmoptyse, Lungeemboli, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Pneumothorax, Ødemer.
Forhøjet INR, Pancytopeni.
Diabetes mellitus, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi, Lipomatose.
Knoglesmerter, Muskelsvaghed.
Afasi, Ansigtssmerter, Ataksi, Balanceforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Panikangst, Perifer neuropati, Synkope.
Ansigtsødem, Cellulitis, Fotosensibilitet, Purpura.
Allergiske reaktioner, Sepsis, Svampeinfektioner.
Hydronefrose, Hæmaturi, Inkontinens, Urinvejsinfektion, Vaginalblødning.
Dobbeltsyn, Sløret syn, Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Bradykardi, Forlænget QT-interval, Perifere karspasmer, Ventrikelflimren.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Keratitis, Korneal dystrofi.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukoencefalopati.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia kan øge den antikoagulerende effekt (INR stiger). Hyppig kontrol af INR anbefales under behandlingen.
 • Samtidig behandling med phenytoin kan øge  plasmakoncentrationen af phenytoin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4269, 4388, 692, 4268, 4267, 2789, 4270, 691, 4264, 2790, 2955, 2954

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Prodrug af fluoruracil, som in vivo omdannes til et nukleotid, der hæmmer DNA- og RNA-syntesen.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Aktiveres af carboxylesterase, cytidindeaminase og thymidinfosforylase i lever- og tumorvæv til det cytostatisk virkende fluoruracil.
 • Maksimal plasmakoncentration af capecitabin og fluoruracil efter 1,5-2 timer.
 • Metaboliseres yderligere via dihydropyrimidindehydrogenase til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid for capecitabin og fluoruracil 45-50 minutter.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne, ca. 3% som uomdannet capecitabin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af capecitabin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Onkologi) filmovertrukne tabletter 150 mg  (PharmaCoDane) 155487
60 stk. (blister)
584,90
(NBS)(Onkologi) filmovertrukne tabletter 500 mg  (PharmaCoDane) 377357
120 stk. (blister)
828,35

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Capecitabine "Accord" Accord, Capecitabin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
Capecitabine "Accord" Accord, Capecitabin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Capecitabine "Orion" Orion Pharma, Capecitabin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,3 x 11,4
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 16,1
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...