Xtandi®

L02BB04
 
 

Antiandrogen. 

Anvendelsesområder

Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer. 

 

Enzalutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 40 mg enzalutamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 160 mg 1 gang dgl. 

Bemærk: Kapslerne skal synkes hele. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved tilstande, der kan disponere for QT-forlængelse eller torsades de pointes (fx hjertesvigt, nyligt overstået hjerteinfarkt, bradyarytmier, hypokaliæmi, hypomagnesiæmi).  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.
Hypertension.
Hedeture.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Gynækomasti.
Fraktur.
Angst, Faldtendens, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Restless legs syndrome  (RLS).
Hudkløe, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni, Neutropeni.
Hallucinationer, Kognitiv dysfunktion, Kramper.
Ikke kendt Tungeødem.
Faryngalt ødem, Forlænget QT-interval.
Trombocytopeni.
Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med kraftige CYP2C8-hæmmere (fx gemfibrozil) bør undgås. Hvis det er nødvendigt at give enzalutamid samtidig med en kraftig CYP2C8-hæmmer, bør dosis af enzalutamid reduceres til 80 mg dgl.
 • Enzalutamid inducerer mange enzymer, som er involveret i lægemiddelmetabolisme. Derfor er der stor risiko for interaktioner, når stoffet anvendes med lægemidler, som omsættes via disse enzymer. Det fulde omfang af en interaktion kan i visse tilfælde først ses cirka 1 måned efter behandlingens start, mens det i andre tilfælde ses tidligere.
 • Forsigtighed ved kombination med andre lægemidler, som kan øge risikoen for forlænge QT-interval og hjertearytmier, herunder torsades de pointes.

  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer flere trin i androgenreceptor-signalvejen. Enzalutamid blokerer androgenreceptorer, hæmmer aktiverede receptorers translokation til cellekernen, og hæmmer associationen mellem aktiveret androgenreceptor og DNA. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Steady state efter ca. 1 måned.
 • Metaboliseres i udstrakt grad til to hovedmetabolitter, hvoraf den ene er aktiv.
 • Plasmahalveringstiden efter en enkelt dosis er 3-10 dage.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 40 mg 524257
112 stk. (blister)
30.656,85 1.094,89

Foto og identifikation

Bløde kapsler  40 mg

Præg:
ENZ
Kærv: Ingen kærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 9 x 20
bløde kapsler 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...