Ceftriaxon "Stragen"

J01DD04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af ceftriaxonfølsomme bakterier, fx unrinvejsinfektion, pneumoni eller meningitis.
 • Anbefales af Sundhedsstyrelsen til behandling af gonoré og gonoroisk øjeninfektion.

 

Bemærk: 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g ceftriaxon (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Behandling af infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år eller med legemsvægt ≥ 50 kg
  • 1-2 g i.v. i døgnet givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 4 g i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser.
 • Børn 15 dage - 12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 50 -80 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser (højst 4 g)
 • Børn < 15 dage
  • 20-50 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. i én dosis.

 

Behandling af gonoroisk øjeninfektion 

 • Nyfødte
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ceftriaxon 25-50 mg/kg legemsvægt, maksimalt 125 mg i.m. som éngangsdosis.

 

Behandling af gonoré 

Bemærk: 

 • I.v. infusion gives i løbet af 30 min.
 • Til i.v. eller evt. i.m. injektion skal anvendes injektionsvæske, se mulige præparater.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Nyfødte med forhøjet bilirubin
 • Præmature og nyfødte (op til 28 dage) med gulsot, hypoalbuminæmi eller acidose
 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der hos nyfødte (op til 28 dage) ikke samtidigt indgives calciumholdige i.v. opløsninger.

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Ceftriaxon kan give falsk lave estimerede blodsukkerværdier ved brug af visse blodsukkertest. Der henvises til brugsvejledningen for den aktuelle blodsukkertest.
 • Natriumindhold:
  1 g pulver indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til 211 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Diarré, Hyppig eller tynd afføring.
Forhøjede leverenzymer.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Koagulationsforstyrrelser, Neutropeni.
Svimmelhed.
Candidiasis  (genital).
Sjældne (0,01-0,1%) Pseudomembranøs colitis.
Glucosuri.
Hæmaturi.
Bronkospasme.
Ødemer.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
Pancreatitis, Stomatitis.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet, Jarisch-Herxheimers reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Superinfektion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Falsk positiv galaktosæmitest.
Kramper.
Oliguri.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

* Falsk positive resultater ved ikke-enzymatiske glucosebestemmelser.  

Interaktioner

 • Ceftriaxons baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge ceftriazons nefrotoksicitet.
 • Der er mulighed for interaktion mellem ceftriaxon og calciumholdige i.v. opløsninger, og derfor bør ceftriaxon og calciumholdige opløsninger ikke blandes eller indgives samtidigt. Dette gælder også op til 48 timer efter indgivelse af enten ceftriaxon eller calciumholdige i.v. opløsninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. For ceftriaxon er der dog kun specifikke data for under 100 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 6%. Mulige alternativer, se Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)

Enkeltdosis som led i behandlingen af gonoré er næppe forbundet med en reel risiko for det ufødte barn. 

Referencer: 3714

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftriaxon har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver til infusionsvæske opløses i 40 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Pga. risiko for udfældning må det ikke blandes med calciumholdige opløsninger, og pga. uforligelighed bør det ikke blandes med andre farmaka. Infusionsvæsken er let gullig.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°) eller i højst 6 timer ved 25°C. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 2 g 532448
10 stk.
258,95 25,90

Referencer

3714. Ramus RM, Shefield JS, Mayfield JA et al. A randomized trial that compared oral cefixime and intramuscular ceftriaxone for the treatment of gonorrhea in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(3):629-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11568790 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...