Zoledronsyre Hospira

M05BA08
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

Tumorinduceret hypercalcæmi, forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,04 mg zoledronsyre (~ 4 mg/100 ml). 

Doseringsforslag

Voksne. 4 mg som i.v. infusion over 15 min. Gives som enkeltdosis. 

 • Ved malign sygdom gentages behandlingen hver 3.-4. uge.
 • Normalisering af P-calcium nås inden for 2-3 dage. Inden og efter behandlingen skal patienten være velhydreret.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Dosisreduktion

 • GFR 30-60 ml/min:

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter med behov for hyppige infusioner tilrådes kontrol af P-elektrolytter, P-calcium, P-magnesium og P-fosfat før hver behandling.
 • Evt. kan der samtidigt med infusionen gives en støddosis D-vitamin på 50.000-125.000 IE p.o eller i.m. med efterfølgende dagligt tilskud af calcium og D-vitamin.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal, så der overdoseres. Risiko for varige organskader (nyresvigt).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypofosfatæmi.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Nedsat appetit, Smerter.
Kvalme, Opkastning.
Anæmi.
Forhøjet serum-urat, Hypocalcæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hovedpine.
Forhøjet plasma-kreatinin, Nyrefunktionspåvirkning.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Stomatitis.
Atrieflimren, Bronkospasme, Dyspnø, Hypertension, Hypotension, Kredsløbskollaps, Perifere ødemer.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Kæbeosteonekrose.
Angst, Paræstesier, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Erythema multiforme.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Hæmaturi.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Interstitiel lungesygdom.
Pancytopeni.
Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi.
Artritis, Atypisk femurfraktur.
Konfusion.
Angioødem.
Fanconis syndrom.
Uveitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Osteonekrose af øregangen.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet.  

Referencer: 4130

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Påvirker calciumomsætningen ved at hæmme aktiviteten af osteoklasterne og deres forstadier, hvorved nedbrydningen af knoglevæv reduceres, og P-calcium nedsættes. P-calcium er sædvanligvis normaliseret få dage efter behandlingen.  

Farmakokinetik

 • Ca. 50% bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt (måneder til år) afgives igen.
 • Eliminationen er trifasisk med terminal plasmahalveringstid ca. 7 døgn.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter anbrud: Infusionsvæsken er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

 
Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med calciumholdige opløsninger eller andre divalente kationholdige infusionsvæsker, fx Ringer-lactat infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 4 mg/100 ml 066279
100 ml
2.359,40 2.359,40

Referencer

4130 Djokanovic N, Klieger-Grossmann C, Koren G Does treatment with bisphosphonates endanger the human pregnancy J Obstet Gynaecol Can 2008 30 1146-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175968

 
 

Revisionsdato

2019-10-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...