Tolterodintartrat "Actavis"

G04BD07
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 2 mg tolterodintartrat svarende til 1,4 mg tolterodin eller 4 mg tolterodintartrat svarende til 2,8 mg tolterodin. 

Doseringsforslag

4 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati
 • patienter med risiko for QT-forlængelse
 • patienter i behandling med potente CYP3A4-hæmmere.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tolterodin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Obstipation, Opkastning.
Perifere ødemer, Sinuitis.
Hovedpine, Somnolens.
Tør hud.
Dysuri.
Synsforstyrrelser  (inklusive unormal akkommodation), Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Hjerteinsufficiens.
Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Urinretention.
 • Der er rapporteret enkeltstående tilfælde af anafylaktiske reaktioner, angioødem samt hallucinationer.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.
 • Desuden tilfælde af forværring af demens (bl.a. konfusion, desorientering og vrangforestillinger).

Interaktioner

 • Tolterodin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre potente hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af tolterodin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 40 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Risiko for forlænget QT-interval

Farmakodynamik

Kompetitiv, specifik muskarinreceptorantagonist med selektivitet for urinblæren. Den aktive metabolit bidrager signifikant til tolterodins terapeutiske virkning hos hurtige omsættere. Behandlingseffekt kan forventes inden for 4 uger. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed er stærkt varierende (10-70%).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Steady state efter ca. 4 døgn (tolterodin og aktiv metabolit).
 • Metaboliseres i leveren hos hurtige omsættere via CYP2D6 til en farmakologisk ækvipotent 5-hydroxymethylmetabolit.
 • Plasmahalveringstiden hos hurtige omsættere er ca. 6 timer (tolterodin) og 3-4 timer (aktiv metabolit).
 • Hos langsomme omsættere, som mangler CYP2D6, er halveringstiden for tolterodin 10-15 timer. Hurtige og langsomme omsættere får således samme virkningstid af en dosis.
 • < 5% udskilles gennem nyrerne (uomdannet eller aktiv metabolit).
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 2 mg (kan dosisdisp.) 536635
30 stk (blister)
Udgået 17-06-2019
(B) hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 120955
30 stk. (blister)
Udgået 20-05-2019
(B) hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 406204
100 stk. (blister)
679,55 6,80

Substitution

hårde depotkapsler 2 mg
Detrusitol Retard Pfizer, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodin "Stada" STADA Nordic, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodine "Sandoz" Sandoz, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodintartrat "Teva" TEVA, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
 
hårde depotkapsler 4 mg
Detrusitol Retard Pfizer, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodin "Stada" STADA Nordic, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodintartrat "2care4" (Parallelimport), Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodintartrat "Teva" TEVA, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 6,6 x 19,1
hårde depotkapsler 2 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,6 x 19,3
hårde depotkapsler 4 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-04-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...