Hydromed®

C03AA03
 
 

Diuretikum af  thiazid-gruppen. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 12,5 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Ødemer 

 • Initialt. 25-50 mg 1 gang dgl. om morgenen. Kan øges til 75-100 mg dgl.
 • Vedligeholdelse. Lavest mulige dosis, evt. hver anden eller tredje dag.

 

Hypertension 

 • Initialt. 12,5-50 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Vedligeholdelse. Lavest mulige dosis med tilstrækkelig effekt på blodtrykket.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for thiazider pga. risiko for krydsallergi. 

Forsigtighedsregler

 • Arthritis urica
 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Arytmier, Ortostatisk hypotension.
Hypercalcæmi, Hypochloridæmi, Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Kolestase, Pancreatitis.
Lungeødem, Pneumoni.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Depression, Paræstesier.
Kutan vasculitis, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Impotens, Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Sløret syn.
Ikke kendt Non-melanom hudcancer.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider. 
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. Mulige alternativer, se Diuretika

 

Referencer: 3711, 3878, 4029, 4030

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 483968
100 stk. (blister)
84,45 1,69
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 404818
100 stk. (blister)
60,10 0,60

Substitution

tabletter 12,5 mg
Hydrochlorothiazide "Orion" Orion Pharma, Hydrochlorthiazid, tabletter 12,5 mg
 
tabletter 25 mg
Hydrochlorothiazide "Orifarm" Orifarm Generics, Hydrochlorthiazid, tabletter 25 mg
Hydrochlorothiazide "Orion" Orion Pharma, Hydrochlorthiazid, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 12,5 mg
 
 
 

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4029 Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs N Engl J Med 1964 270 881-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034


4030 Cuadros A, Tatum HJ The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy Am J Obstet Gynecol 1964 89 891-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556

 
 

Revisionsdato

2019-01-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...