Fluticasonpropionat "2care4" næsespray, suspension

Udgået: 22.04.2019
R01AD08
 
 
Syntetisk glukokortikoid til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1-2 gange dgl. Højst 4 pust (200 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

  

Børn 4-11 år 

50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.  

Højst 2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

  

Bemærk: 

 • Skal omrystes inden brug.
 • Ved næsepolypper fjernes store polypper først.
 • Ved dosering 1 gang dgl. bør dosis tages om morgenen.
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 4 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi bør behandling afvente helet slimhinde.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Epistaxis.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Nasal irritation, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Hovedpine.
Meget sjældne (< 0,01%) Nasal septumperforation.
Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem, bronkospasme og anafylaktisk reaktion).
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
Ikke kendt Sløret syn.
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3861, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

Absorberes fra luftvejene. En ringe sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) 489623
120 doser
Udgået 22-04-2019

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Flixonase GSK Pharma, Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Fluticasonpropionat "Teva" TEVA, Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3861 Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes J Allergy Clin Immunol 2016 138(1) 97-104 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580

 
 

Revisionsdato

2019-05-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...