Candesartan "Krka"

C09CA06
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg candesartancilexetil. 

Doseringsforslag

Hypertension
Voksne
 

 • 8 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 16 mg 1 gang dgl., maksimalt 32 mg dgl.

 

Børn > 6 år og unge < 18 år 

 • 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til:
  • Vægt < 50 kg: maksimalt 8 mg 1 gang dgl.
  • Vægt ≥ 50 kg: 8 mg 1 gang dgl., maksimalt 16 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt. 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan fordobles med 2 ugers interval til maksimalt 32 mg dgl.


Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn i alderen 1 til < 6 år er ikke undersøgt. Se evt. data i Produktresume.
 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Den antihypertensive effekt af candesartan er lavere hos sorte patienter end hos ikke-sorte patienter.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Voksne 

  • Initialt 4 mg 1 gang dgl. Herefter evt. dosisjustering på baggrund af rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.
  • GFR < 15 ml/min: Erfaring savnes.

  Børn > 6 år 

  • Behandling indledes under nøje monitorering og med lavere startdosis.
  • GFR < 30 ml/min: Erfaring savnes.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Voksne 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Luftvejsinfektion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Agranulocytose, Leukopeni.
Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Rygsmerter.
Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
 • Hovedpine, svimmelhed, luftvejsinfektion og hoste forekommer meget almindeligt hos børn. Hududslæt almindeligt.
 • Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og leverpåvirkning er ikke almindeligt hos børn.
 • Svimmelhed og hovedpine er almindelige ved behandling af hypertension, men meget sjældne ved behandling af hjerteinsufficiens.
 • Hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion er meget sjældne ved behandling af hypertension, men almindelige ved behandling af hjerteinsufficiens.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 

Der er ikke specifikke data for candesartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Hypertension hos gravide

Referencer: 4332, 4329, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Candesartancilexetil er en prodrug, som i tarmvæggen hydrolyseres til den aktive substans candesartan.
 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25% udskilles gennem nyrerne i form af candesartan.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 8 mg, tabletter 16 mg, tabletter 32 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 587757
98 stk. (blister)
99,35 2,03
(B) tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 464531
98 stk. (blister)
191,30 1,95
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 489551
98 stk. (blister)
91,20 0,47
(B) tabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 424843
98 stk. (blister)
70,95 0,18

Substitution

tabletter 4 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
 
tabletter 8 mg
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "2care4" (Parallelimport), Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
 
tabletter 16 mg
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "2care4" (Parallelimport), Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kandrozid Mylan, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
 
tabletter 32 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  4 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 4 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  8 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 8 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  16 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 16 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  32 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 32 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4329 Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers J Obstet Gynaecol 2011 31(6) 465-72 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839


4332 Shimada C, Akaishi R, Cho K et al Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review Hypertens Res 2015 38(5) 308-13 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853

 
 

Revisionsdato

2019-02-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...