Azyter

S01AA26
 
 

Anvendelsesområder

Conjunctivitis forårsaget af azithromycinfølsomme bakterier (fx Chlamydia trachomatis). 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 gram opløsning indeholder 15 mg azithromycin (som dihydrat). 

Doseringsforslag

1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl. i 3 dage. 

  

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer.
  • Allergi over for makrolider.

Forsigtighedsregler

  • Bør ikke anvendes til profylaktisk behandling af bakteriel conjunctivitis hos nyfødte børn.
  • Patienten bør informeres om, at det ikke er nødvendigt at fortsætte med at anvende øjendråberne efter endt behandling på 3. dagen, selv om der stadig er tegn på bakteriel conjunctivitis.
  • Ved samtidig behandling med andre øjendråber bør der gå 15 minutter mellem hver instillation. Azyter bør anvendes til sidst. Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.

  

Bemærk: Ved gonoroisk øjeninfektion anses øjendråber for utilstrækkelige, og systemisk behandling vil være påkrævet. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag efter instillation  (kløe, brændende eller sviende fornemmelse).
Almindelige (1-10%) Sløret syn, Øjenirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem.
Conjunctivitis, Keratitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Begrænsede data indikerer, at azithromycin udskilles i brystmælk, men den lave dosis og lave systemiske tilgængelighed taget i betragtning er de doser barnet får ubetydelige. Derfor er amning mulig under behandlingen. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, endosis 15 mg/g 151737
6 stk.
103,40

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-04-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...