Minodiab

A10BB07
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg glipizid. 

Doseringsforslag

 

Voksne 

 • Individuelt.
 • Initialt 2,5 mg dgl. stigende med 2,5 mg hver 3.-5. dag.
 • Vedligeholdelsesdosis. 2,5-15 mg dgl.
 • Døgndoser > 15 mg deles i 2 doser, som tages morgen og aften.
 • Døgndoser > 15 mg giver sjældent yderligere effekt.

 

Bemærk 

 • Tabletterne skal indtages 30 minutter før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet.
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste.
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sløret syn.
Svimmelhed.
Kolestase.
Tremor.
Eksem, Erytem.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Hyponatriæmi, Porfyri.
Konfusion.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Dermatitis.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1- 2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for glipizid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 172896
100 stk. (blister)
274,00 5,48
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 122419
300 stk. (blister)
688,00 4,59

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  5 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...