Visanne

G03DB08
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg dienogest. 

Doseringsforslag

Voksne. 2 mg dgl. på samme tidspunkt hver dag. Behandlingen kan påbegyndes en hvilken som helst dag i menstruationscyklus. 

  

Bemærk: 

 • Hvis prævention er påkrævet, bør der anvendes ikke-hormonelle præventionsmidler.
 • Der savnes erfaring ved behandling i mere end 15 måneder.

Kontraindikationer

 • Aktuel idiopatisk venøs tromboemboli
 • Aktuel eller tidligere arteriel og kardiovaskulær tromboembolisk sygdom (herunder cerebrovaskulære tilfælde, myokardieinfarkt og iskæmisk hjertesygdom)
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Svær leversygdom
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande, herunder tidligere mammacancer
 • Levertumorer
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig uterin blødning
 • Tromboemboliske lidelser eller familiær disposition til dette
 • Diabetes
 • Osteoporose
 • Leversygdomme
 • Depression
 • Seponering ved elektiv kirurgi i mindst 4 uger før, og behandling bør ikke genoptages før 2 uger efter fuldstændig rehabilitering.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Vægtøgning  (som følge af øget appetit).
Rygsmerter.
Ovariecyster.
Hovedpine, Migræne.
Irritabilitet, Nervøsitet, Søvnforstyrrelser.
Brystspænding, Gennembrudsblødning, Nedsat libido, Vaginalblødning.
Acne, Alopeci.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Tinnitus.
Knoglesmerter.
Fibrocystisk brystsygdom.
Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær.
Urinvejsinfektion.
Vulvovaginitis.
Dyspnø.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Hypotension, Ødemer.
Ikke kendt Fald i knoglemineraltætheden.

Interaktioner

 • Nevirapin, bosentan, kraftige CYP3A4-induktorer som phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin og rifabutin samt naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af gestagener og muligvis medføre terapisvigt.
 • Kendte CYP3A4-hæmmere kan nedsætte metaboliseringen og dermed øge plasmakoncentrationen af gestagener og medføre bivirkninger, fx:
  • antifungale azoler (fx itraconazol og fluconazol)
  • cimetidin
  • verapamil
  • makrolider (fx erythromycin, clarithromycin og roxithromycin)
  • diltiazem
  • proteasehæmmere (fx ritonavir, saquinavir og nelfinavir)
  • antidepressiva (fx nefazodon, fluvoxamin og fluoxetin)
  • grapefrugtjuice.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Endometriose behandles ikke under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Nedsætter den endogene produktion af estradiol og undertrykker derved estradiols proliferende effekt på endometriet.
 • Dienogest har antiandrogen effekt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 91%.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2 mg 101893
28 stk. (blister)
439,30
(B) tabletter 2 mg 101904
84 stk. (blister)
1.284,25

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg

Præg:
B
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...