Leuprorelin "Sandoz"

L02AE02
 
 

Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid. 

Anvendelsesområder

  • Fremskreden hormonfølsom prostatacancer.

Leuprorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Dispenseringsform

Implantat. 1 implantat indeholder 3,6 mg eller 5 mg leuprorelin (som acetat). 

Doseringsforslag

  • 3,6 mg s.c. hver 4. uge eller
  • 5 mg s.c. hver 12. uge. 

Bemærk: Implantatet injiceres på abdomen. 

Behandlingseffekten bør kontrolleres klinisk og endokrinologisk (ved kontrol af serum-testosteron). 

Forsigtighedsregler

  • Der er rapporteret ændringer i glucosetolerancen, og patienter med diabetes mellitus bør monitoreres hyppigere.
  • Der er rapporteret om øget risiko for myokardieinfarkt, apopleksi og pludselig hjertedød, og patienter med kardiovaskulære risikofaktorer bør evalueres, før leuprorelinbehandling initieres, og bør monitoreres for kardiovaskulær sygdom under behandlingen.
  • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med leuprorelin påbegyndes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglesmerter.
Nedsat libido, Testikelatrofi.
Hedeture.
Vægtøgning.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Depression, Søvnforstyrrelser.
Gynækomasti.
Hovedpine, Paræstesier.
Perifere ødemer.
Dysuri, Nykturi.
Forhøjede leverenzymer, Vægttab.
Kvalme.
Nedsat appetit.
Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.
Interstitiel lungesygdom.

Initialt ses forbigående forhøjelse af serum-testosteron samt evt. midlertidig stigning i forekomsten af knoglesmerter, evt. forværring i ureterobstruktion eller rygmarvskompression som følge af forbigående vækststimulation af primær tumor eller metastaser. Dette kan modvirkes ved behandling med et antiandrogen i indledningsfasen. 

Interaktioner

Kombinationsbehandling med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af leuprorelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

  • GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH.
  • Når leuprorelin gives kontinuerligt, supprimeres hypofysens gonadotropinsekretion og hormonproduktionen i testes.

Farmakokinetik

  • Implantat. Efter s.c. injektion frigøres leuprorelin kontinuerligt over 4 uger (3,6 mg) hhv. 26 uger (5 mg). Selve implantatet absorberes.
  • Parenteral administration. Efter s.c. injektion danner den injicerede opløsning et depot, hvorfra leuprorelin afgives kontinuerligt over et længere tidsrum (se doseringsforslag).

Indholdsstoffer

Leuprorelinimplantat, inj.sprøjte  3,6 mgimplantat, inj.sprøjte  5 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Mælkesyre/glycolsyre-copolymer : implantat, inj.sprøjte 3,6 mg
Polymælkesyre : implantat, inj.sprøjte 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg 406937
1 stk.
908,35 15,14
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg 522400
3 stk.
2.244,95 12,47
(A) implantat, inj.sprøjte 5 mg 069017
1 stk.
2.244,95 26,94
 
 

Revisionsdato

30.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...