Meropenem "Pfizer"

Udgået: 24.09.2018
J01DH02
 
 

Carbapenem, bredspektret β-lactamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Alvorlig pneumoni
 • Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Sepsis
 • Meningitis forårsaget af meropenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1 g meropenem. 

Doseringsforslag

Alvorlig pneumoni, komplicerede urinvejsinfektioner, komplicerede intraabdominale infektioner og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 500 mg - 1.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 10-20 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose, sepsis og akut bakteriel meningitis 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 2.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 40 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • GFR 26-50 ml/min. Dosis hver 12. time.
  • GFR 10-25 ml/min. Halv dosis hver 12. time.
  • GFR < 10 ml/min. Halv dosis hver 24. time.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion i løbet af 5 min. eller som i.v. infusion i løbet af 15-30 min.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 mdr. Farmakokinetiske data indikerer dog, at 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time kan være en passende dosis.

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af bilirubin og transaminaser tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Serum-bilirubin og -transaminaser bør følges ved anvendelse til patienter med nedsat leverfunktion.
 • Natriumindhold
  1 g indeholder 4 mmol natrium, som svarer til 234 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase, Kvalme, Opkastning.
Trombocytose.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis.
Tromboflebitis.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Ikke kendt Colitis  (antibiotika-associeret).
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

 • Meropenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100% i løbet af to dage. Kombination er kontraindiceret.
 • Udskillelsen gennem nyrerne hæmmes af probenecid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg. 
 • Meropenem har højere affinitet end de øvrige β-lactamer til de fleste af disse proteiner, især protein 2 og 3. 
 • Effekten viser sig ved dannelsen af sfæriske protoplaster, der er meget labile og let lyserer. Derfor virker det hurtigt baktericidt på bakterier i vækst. 
 • Pga. sidekædens struktur og placering er β-lactamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-lactamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Meropenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe, dog ikke over for Stenotrophomonas maltiphilia
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 4 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Tilberedning af injektionsvæske
  Til i.v. injektion opløses:
  • 500 mg pulver i 10 ml sterilt vand
  • 1 g pulver i 20 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  500 mg eller 1 g pulver opløses i isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Forligelighed ved infusion
  Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af injektion eller infusion bør højst være 1 time. Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af infusion bør højst være 1 time. Må ikke fryses.

Firma

 
 

Revisionsdato

2018-12-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...