Nipent

Udgået: 11.02.2019
L01XX08
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

  • Hårcelleleukæmi som monoterapi.

Pentostatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg pentostatin. 

Doseringsforslag

Voksne. 4 mg/m2 legemsoverflade hver 2. uge, som gives  i.v. enten som bolus eller som infusion over 20-30 min. 

Væsketerapi med glucose eller glucose/natriumchlorid anbefales både før og efter administrationen af pentostatin. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

  • GFR 0-60 ml/min.

    Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Aktiv infektion.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Icterus, Kvalme, Opkastning, Rektal blødning.
Hoste.
Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Artropati, Myalgi.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Øget svedtendens.
Allergiske reaktioner, Infektion i øvre luftveje, Virale infektioner.
Forhøjet carbamid.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Vægtændring.
Dyspepsi, Flatulens, Glossitis, Ileus, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Synkebesvær, Tandkødsbetændelse.
Angina pectoris, Arytmier, Astma, Atrieflimren, AV-blok, Bradykardi, Dyspnø, Epistaxis, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Hypertension, Hypotension, Laryngal ødem, Lungeemboli, Lungeødem, Perifere ødemer, Perikardieansamling, Takykardi, Tromboflebitis, Ventrikulær ekstrasystoli.
Agranulocytose, Akut leukæmi, Blødningstendens, Lymfadenopati, Splenomegali.
Brystsmerter, Dehydrering, Elektrolytforstyrrelser, Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Artritis, Knoglesmerter, Rygsmerter.
Abnorme drømme, Angst, Ataksi, Depression, Dyskinesier, Encefalitis, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Kramper, Nervøsitet, Neuralgi, Neuritis, Neuropati, Paræstesier, Personlighedsforstyrrelser, Somnolens, Svimmelhed, Synkope, Søvnløshed, Talebesvær, Tankeforstyrrelser, Tremor.
Acne, Alopeci, Ansigtsødem, Eksem, Eksfoliativ dermatitis, Farveændringer i huden, Fotosensibilitet, Herpes zoster, Hudcancer, Neoplasmer i huden, Purpura, Seborré, Tør hud, Urticaria.
Infektioner  (herunder septisk shock).
Amenoré, Dysuri, Erektil dysfunktion, Nedsat libido, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresten, Urinretention.
Akkommodationsbesvær, Conjunctivitis, Fotofobi, Høretab, Labyrintitis, Retinopati, Tinnitus, Tåreflåd, Ændret syn, Øjensmerter, Øjentørhed, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorlysesyndrom.
Colitis.
Myokardieinfarkt.
Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Hæmolytisk uræmisk syndrom, Trombocytopenisk purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion.

Pentostation er lymfocytotoksisk. CD4-celle-lymfopeni kan ses i op til 6 måneder efter afsluttet behandling. 

Tilfælde af pludselig uforklarlig død er set. 

Interaktioner

Samtidig behandling med pentostatin og fludarabin eller høje doser cyclophosphamid  øger risikoen for alvorlige bivirkninger, og kombinationerne skal undgås. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2954, 4267, 4269, 4270, 4268, 2789, 2955, 4264, 4388, 691, 692, 2790

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception. 

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og 6 mdr. herefter. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet  adenosindeaminase (ADA). Hæmningen kan medvirke til den cytotoksiske effekt, men den præcise virkningsmekanisme er ikke kendt. 

Farmakokinetik

  • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
  • Ca. 90% udskilles uomdannnet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 7,0-8,2. 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: 

Ved håndtering af pentostatin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Tilberedning 

  • Injektionsvæske: Indholdet af et hætteglas opløses i 5 ml sterilt vand til en koncentration på 2 mg/ml.
  • Infusionsvæske: Opløsningen fortyndes  med 25-50 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
  • Brugsfærdig opløsning er holdbar i 8 timer ved højst 25°C.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 10 MG 031341
10 mg
Udgået 11-02-2019

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-346 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...