Ropivacain "Fresenius Kabi"

N01BB09
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Injektionsvæske 

 • Analgesi i forbindelse med kirurgiske indgreb. Spinal og epidural blokade. Større nerveblokade. Perifer nerveblokade og infiltrationsanalgesi
 • Akut smertelindring: Intermitterende epidural administration ved postoperative smerter eller smerter i forbindelse med fødsler. Perifer nerveblokade og infiltrationsanalgesi.

Infusionsvæske 

Akut smertelindring: Kontinuerlig epidural infusion ved postoperative smerter eller smerter i forbindelse med fødsler. 

Ropivacain bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til regional analgesi. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg, 5 mg, 7,5 mg eller 10 mg ropivacainhydrochlorid.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ropivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering. 

 

 • Epidural analgesi til kirurgiske indgreb med motorisk blokade: Lumbalt 10 mg/ml: 15-20 ml (150-200 mg).
 • Akut smertelindring via lumbalt epiduralkateter. Epiduralanalgesien følges af infusion: 2 mg/ml: 6-10 ml (12-20 mg)/time, evt. op til 14 ml (28 mg)/time. Erfaring ved anvendelse ud over et døgn savnes. Se endvidere medfølgende vejledning.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for lokalanalgetika af amidtypen.
 • Intravenøs regional analgesi.
 • Obstetrisk paracervical anæstesi.
 • Større nerveblokade hos patienter med hypovolæmi.

Forsigtighedsregler

Anvendelse på hoved og hals 

Bør kun med forsigtighed anvendes på hoved og hals, hvor der er kraftig vaskularisering pga. risiko for hurtig absorption. 

 

Ældre patienter og dårlig almen tilstand 

Forsigtighed til ældre og ved dårlig almentilstand, da hypotension og øget følsom for lokalanæstesi kan udgøre et problem i disse patientpopulationer. 

 

Inficerede områder 

Injektion bør undgås i inficerede områder på grund af risiko for hurtig absorption. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Temperaturstigning.
Opkastning.
Bradykardi, Hypertension, Takykardi.
Muskelstivhed, Rygsmerter.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Angst, CNS-toksicitet  (herunder bl.a. kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab), Hypæstesi, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop.
Allergiske reaktioner  (herunder, Aanafylaktisk reaktion, angioødem og urticaria).
Ikke kendt Dyskinesier.

 

 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.
 • Neuropati og arachnoiditis er set ved regionalanalgesi.

Interaktioner

 • Fluvoxamin øger AUC for ropivacain 3 gange på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 4322

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade.
 • Analgesien indtræder efter 5-10 minutter og er fuldstændig efter 20 minutter. Ved større ledningsanalgesier indtræder virkningen senere. Virkningsvarighed 2-6 timer afhængig af applikationsstedet.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra epiduralrummet.
 • Biotilgængelighed 87-98%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 1-2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Injektionsvæske og infusionsvæske. pH 4-6.
 • Injektionsvæske 2 mg/ml, 5 mg/ml, 7,5 mg/ml eller 10 mg/ml er beregnet til perineural og epidural administration.
 • Infusionsvæske 2 mg/ml er beregnet til epidural infusion.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 403581
5 x 20 ml
65,50
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 397863
5 x 10 ml
68,20
(B) injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 085869
5 x 20 ml
199,40
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 133594
5 x 20 ml
212,95
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 446839
5 x 100 ml
314,40
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 455721
5 x 200 ml
490,20

Referencer

4322 Sultan P, Murphy C, Halpern S et al The effect of low concentrations versus high concentrations of local anesthetics for labour analgesia on obstetric and anesthetic outcomes: a meta-analysis Can J Anaesth 2013 60(9) 840-54 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925722

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...