Lutinus®

G03DA04
 
 

Naturligt progesteron til behandling af kvindelig infertilitet. 

Anvendelsesområder

 • Kvindelig infertilitet på grund af utilstrækkelig lutealfase under spontan eller induceret cyklus.
 • Anvendes i tilslutning til fertilitetsbehandling (ART).
Se endvidere:

Dispenseringsform

Vaginaltabletter. 1 vaginaltablet indeholder 100 mg progesteron. 

Doseringsforslag

1 vagitorie placeres dybt i skeden 3 gange dgl. begyndende på dagen for ægudtagning. 

 

Der behandles i 38 dage efter embryotransferering.  

Kontraindikationer

 • Blødningsforstyrrelser, hvor årsagen ikke er klarlagt
 • Porfyri
 • Mamma- og endometriecancer
 • Tromboembolisk sygdom
 • Apopleksi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlig leverinsufficiens
 • Uafklarede blødningsforstyrrelser
 • Bør ikke gives samtidig med anden vaginalt administreret medicin
 • Brug af kondom ved coitus anbefales.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Meteorisme, Obstipation.
Ødemer.
Brystspænding.
Hovedpine.
Allergiske hudreaktioner.
Uterinspasmer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Vulvovaginitis.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt stærkt CYP3A4-enzyminducerende lægemidler som phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler med perikon øger metaboliseringen af progesteron.
 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clarithromycin) og proteasehæmmere mod HIV reducerer eliminationshastigheden og øger plasmakoncentrationen af progesteron. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af andre vaginale præparater (såsom svampemidler) frarådes, da dette kan ændre progesteronfrigivelsen og absorption fra vaginaltabletten.
 • Metaboliseringen af ciclosporin kan muligvis nedsættes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Kan anvendes under graviditet ved verificeret corpus luteum-insufficiens. 

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Efter lave vaginale doser er udskillelsen i mælken minimal. Der er ingen data for udskillelse i modermælk ved anvendelse af høje doser. Den orale biotilgængelighed er lav, og klinisk effekt på barnet er ikke sandsynlig. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt gestagen. Umiddelbart før ovulation øger progesteron estradiols positive feedback til hypofysen, hvilket medfører den pludselige stigning i både LH og FSH, som er nødvendig for ovulationen.  

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk.
 • Koncentrationen i uterus er højere end i plasma.
 • Vaginalgel. Efter applikation i vagina frigives progesteron langsomt over 3 dage.
 • Vaginaltabletter. Steady state efter ca. 1 døgn

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : vaginaltabletter 100 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vaginaltabletter 100 mg 081669
21 stk.
404,95 17,36
(B) vaginaltabletter 100 mg  (Paranova Danmark) 547381
21 stk. (blister)
338,70 14,52
(B) vaginaltabletter 100 mg  (2care4) 058108
21 stk. (blister)
358,00 15,34
(B) vaginaltabletter 100 mg  (Orifarm) 543594
21 stk. (blister)
402,00 17,23
(B) vaginaltabletter 100 mg  (Abacus) 166799
21 stk. (blister)
402,00 17,23

Foto og identifikation

Vaginaltabletter  100 mg

Præg:
FPI, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13 x 22
vaginaltabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...