Picoprep

A06AB58
 
 

Tarmudrensende middel til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Tarmtømning før: 

 • Koloskopi
 • Røntgenundersøgelse
 • Operation
 • Andre procedurer.

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder 12 g citronsyre, 3,5 g magnesiumoxid, let og 10 mg natriumpicosulfat.  

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 9 år
  • 1 opløst brev pulver 10-18 timer før undersøgelsen/operationen.
  • 1 opløst brev pulver 4-6 timer før undersøgelsen/operationen.
 • Børn 4 - 9 år
  • 1 opløst brev pulver 10-18 timer før undersøgelsen/operationenen.
  • 2 opløste måleskefulde pulver 4-6 timer før undersøgelsen/operationen.
 • Børn 2 - 4 år
  • 2 opløste måleskefulde pulver10-18 timer før undersøgelsen/operationen.
  • 2 opløste måleskefulde pulver 4-6 timer før undersøgelsen/operationen.
 • Børn 1 - 2 år
  • 1 opløst måleskefuld pulver 10-18 timer før undersøgelsen/operationen.
  • 1 opløst måleskefuld pulver 4-6 timer før undersøgelsen/operationen.

 

Bemærk: 

 • Vedr. opløsning af pulver, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Der bør indtages ca. 2,5 dl vand eller anden klar væske pr. time, så længe udrensningen foregår.
 • Tarmudrensningen bør ikke overstige 24 timer.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. risiko for magnesiumforgiftning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Rhabdomyolyse
 • Hjerteinsufficiens
 • Svær dehydrering
 • Hypermagnesiæmi
 • Ventrikelretention
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær aktiv Crohns sygdom eller colitis ulcerosa
 • Toksisk megacolon
 • Ileus
 • Ascites
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen
 • Hjertesygdom
 • Hypotension
 • Dehydrering
 • Gastro-intestinal obstruktion og svær kronisk inflammatoriske tarmsygdom
 • Nyligt gennemgået gastro-intestinal kirurgi
 • Samtidig behandling med diuretika.
 • Samtidig anvendelse af NSAID eller lægemidler, som kan inducere Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).
 • Behandlingen kan ændre absorptionen af anden oral medicin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Proktalgi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Kramper.
Epileptisk anfald.
Konfusion.
Purpura.
Ortostatisk hypotension.
Ikke kendt Fækal inkontinens.

Interaktioner

Absorptionen af oralt indtagne lægemidler, fx p-piller, kan blive forsinket eller forhindret. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er lav. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Magnesium: 

Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning.  
Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l. 
Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning.
  

Natriumpicosulfat:  

Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter. Ved kronisk overdosering hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten. 

  

Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia. 

Farmakodynamik

Natriumpicosulfat 

 • Virker direkte stimulerende på tarmmotorikken i colon.

Magnesiumcitrat 

 • Osmotisk virkende laksativ.

Virkningen indtræder efter 6-12 timer.  

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

 • Pulveret opløses i flg. mængde postevand under omrøring i 2-3 minutter:
Pulver Postevand
1 brev Ca. 1,5 dl
2 måleskefulde Ca. 1 dl
1 måleskefuld Ca. 0,5 dl
 • Brugsfærdig oral opløsning er uklar.

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig oral opløsning skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Citronsyrepulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 gpulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (2care4) pulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (Orifarm) pulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (Paranova Danmark)
Magnesiumoxidpulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 gpulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (2care4) pulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (Orifarm) pulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (Paranova Danmark)
Natriumpicosulfatpulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 gpulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (2care4) pulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (Orifarm) pulver til oral opløsning  10 mg+3,5 g+12 g  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Smag:
Appelsin : pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g, pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g  (Orifarm)
Andre:
Lactose : pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g, pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g  (2care4) , pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g  (Orifarm) , pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g 397796
2 stk.
222,05
(HA) pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g  (2care4) 543506
2 stk.
217,85
(HA) pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g  (Orifarm) 422277
2 stk.
219,35
(HA) pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g  (Paranova Danmark) 388111
2 stk.
219,35

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...