Propyltiouracil "Medic"

H03BA02
 
 
Antithyroidt middel. Thiouracilderivat.

Anvendelsesområder

 • Tyrotoksikose
 • Tyrotoksisk krise.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg (delekærv) propylthiouracil. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Som retningslinjer kan anføres: 

 • Meget svære tilfælde med tyrotoksisk krise eller truende tyrotoksisk krise.
  Op til 800 mg dgl. fordelt på 3 doser på grund af den korte halveringstid.
  Der aftrappes under månedlig kontrol til laveste vedligeholdelsesdosis i løbet af 1-3 måneder.
 • Lette tilfælde. Initialt 200-300 mg dgl.
  Vedligeholdelsesdosis. 50-100 mg dgl.
  I enkelte tilfælde kræves initialt meget store doser, især ved store strumaer og tilfælde med forudgående iodbehandling (op til 2 g dgl.).

 

Bemærk: 

 • Dosisreduktion kan være nødvendig ved nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • En struma kan vokse under behandlingen. Dette har især betydning ved intratorakal struma, og hvor en struma giver kompression af trachea.
 • Ved symptomer på agranulocytose (fx feber, pharyngitis, stomatitis) skal patienten ophøre med at tage midlet og søge læge. Hvis måling af leukocyttal og granulocyttal viser agranulocytose seponeres behandlingen.
 • Ved opstået abnorm leverfunktion under behandlingen skal behandlingen seponeres. Patienten skal søge læge ved symptomer på leverpåvirkning (fx øvre abdominalsmerter, anoreksi, generel pruritus).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Leukopeni.
Artralgi  (ofte i proksimale fingerled).
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Neutropeni.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Leverpåvirkning*.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Levercellenekrose.
Allergisk vasculitis, Interstitiel lungesygdom.
Lymfadenopati.
Forværret struma, Hypoproteinæmi.
Systemisk lupuslignende syndrom.
Nefritis.
Ototoksicitet.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens.
Paræstesier.
Alopeci.

* Icterus og hepatomegali er set. Leverpåvirkningen er reversibel ved seponering. 

 

De thiouracilrelaterede bivirkninger skønnes ikke dosisafhængige i samme grad som de imidazolrelaterede bivirkninger.  

Interaktioner

Effekten formindskes i udtalt grad, hvis patienterne i forvejen er behandlet med iod.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Behandling af gravide bør forestås af speciallæge i medicinsk endokrinologi.  

Der er kliniske data for udfaldet af omkring 15.000 tusinde graviditeter eksponeret for propylthiouracil i graviditeten, heraf omkring mere end 2.000, som er skiftet fra carbimazol/ thiamazol til propylthiouracil i løbet af 1. trimester. I disse studier er der overordnet set en noget øget risiko for misdannelser af størrelsesordenen 4-7%. Opgørelsen af disse data er dog i de store datasæt foretaget på en måde, som ikke tvangsfrit tillader sammenligning med andre data i litteraturen, idet samtlige kodede misdannelser er talt med. Dette er ikke standard inden for denne type af studier, da der på denne måde medregnes mange mindre defekter, som i nogle tilfælde ikke kan defineres som en egentlig misdannelse, fx rententio testis, epicantus og laryngeal stridor. Mild neonatal hypotyroidisme er beskrevet i nogle studier med en frekvens på omkring 10%.  

 

Ubehandlet hypertyroidisme under graviditet er forbundet med en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, inklusive spontanabort, fosterdød og præmatur fødsel. 

 

FDA og Det Amerikanske Thyroidea Specialeselskab (ATA) har udtalt væsentlige forbehold for anvendelse af propylthiouracil under graviditeten på baggrund af en meget sjælden risiko for svær leverpåvirkning. Afledt heraf er der også nogen diskussion om, hvorvidt patienter i propylthiouracil bør skiftes tilbage til carmimazol/thiamazol efter 1. trimester. Evidensgrundlaget er lavt. 

 

Se diskussion under Thiouracilderivater og imidazolderivater

Referencer: 4204, 3177, 4201, 4198, 4202, 4197, 4196, 4200, 4199, 4195, 4203

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antityroidt middel. Modvirker iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres. Hæmmer desuden kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Har tillige en hæmmende virkning på deiodering af levothyroxin til liothyronin i de perifere væv. 

Begyndende virkning indtræder efter få timer.  

 

Farmakokinetik

 • Ca. 80% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 468447
100 stk.
212,15 2,12

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3177 Alexander EK, Pearce EN, Brent GA et al 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum Thyroid 2017 27(3) 315-89 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28056690


4195 Yoshihara A, Noh JY, Watanabe N et al Substituting Potassium Iodide for Methimazole as the Treatment for Graves' Disease During the First Trimester May Reduce the Incidence of Congenital Anomalies: A Retrospective Study at a Single Medical Institution in Japan Thyroid 2015 25 1155-61 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26222916


4196 Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L et al 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism Eur Thyroid J 2018 7 167-86 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30283735


4197 Seo GH, Kim TH, Chung JH Antithyroid Drugs and Congenital Malformations: A Nationwide Korean Cohort Study Ann Intern Med 2018 168 405-13 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29357398


4198 Andersen SL, Lönn S, Vestergaard P et al Birth defects after use of antithyroid drugs in early pregnancy: a Swedish nationwide study Eur J Endocrinol 2017 177 369-78 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28780518


4199 Song R, Lin H, Chen Y Effects of methimazole and propylthiouracil exposure during pregnancy on the risk of neonatal congenital malformations: A meta-analysis PLoS One 2017 12 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28671971


4200 Khan I, Okosieme O, Lazarus J Antithyroid drug therapy in pregnancy: a review of guideline recommendations Expert Rev Endocrinol Metab 2017 12 269-78 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30058885


4201 Gianetti E, Russo L, Orlandi F et al Pregnancy outcome in women treated with methimazole or propylthiouracil during pregnancy J Endocrinol Invest 2015 38 977-85 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840794


4202 Li H, Zheng J, Luo J et al Congenital anomalies in children exposed to antithyroid drugs in-utero: a meta-analysis of cohort studies PLoS One 2015 10 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974033


4203 Andersen SL, Olsen J, Wu CS et al Birth defects after early pregnancy use of antithyroid drugs: a Danish nationwide study J Clin Endocrinol Metab 2013 98 4373-81 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24151287


4204 Akmal A, Kung J Propylthiouracil, and methimazole, and carbimazole-related hepatotoxicity Expert Opin Drug Saf 2014 13 1397-406 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25156887

 
 

Revisionsdato

2019-05-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...