Nutriflex® Peri

B05BA10
 
 
DHPC: brev med direkte sikkerhedsinformation.

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning i tokammerpose. 1 tokammerpose indeholder 400 ml eller 800 ml aminosyreopløsning med elektrolytter henholdsvis 600 ml eller 1.200 ml glucoseopløsning med elektrolytter. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central eller perifer vene.
 • Maksimal infusionshastighed 2 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hyperglykæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Kvalme, kulderystelser og hypertermi, især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Elektrolytterne bidrager til elektrolytbalancen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose  

Volumen 

1.000 ml 

2.000 ml 

Glucose 

80 g 

160 g 

Aminosyrer 

40 g 

80 g 

Acetat 

19,5 mmol 

39 mmol 

Calcium 

2,5 mmol 

5 mmol 

Chlorid 

31,6 mmol 

63,2 mmol 

Kalium 

15 mmol 

30 mmol 

Magnesium 

2,5 mmol 

5 mmol 

Natrium 

27 mmol 

54 mmol 

Phosphat 

5,7 mmol 

11,4 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

5,7 g 

11,4 g 

Energi total 

2.010 kJ
(480 kcal) 

4.020 kJ
(960 kcal) 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

900 mosmol/l 

900 mosmol/l 

pH 

4,8-6 

4,8-6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Soluvit® 

1 htgl 

1 htgl 

Cernevit 

1 htgl 

1 htgl 

Kalium + Natrium 

158 mmol 

316 mmol 

Calcium* 

3,5 mmol 

7 mmol 

Magnesium 

6 mmol 

12 mmol 

Phosphat** 

14,3 mmol 

28,6 mmol 

* som calciumgluconat opl. 10%
** som natriumglycerolphosphat (Glycophos) 

 

Håndtering

For klargøring af infusionsvæske, henvises der til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger.
 • ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.

Holdbarhed

 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan i specielle tilfælde opbevares 7 dage ved stuetemperatur eller 14 dage ved 2-8°C (inkl. infusionstid).
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 012634
5 x 1000 ml
963,60
(B) infusionsvæske, opløsning 012696
5 x 2000 ml
1.910,35

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-09-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...