Vedrop

A11HA08
 
 

Anvendelsesområder

Vitamin E-mangel som følge af malabsorption hos børn og unge, der lider af kronisk kongenit kolestase eller arvelig kronisk kolestase.
Tocofersolan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mg d-alfa-tocopherol (som tocofersolan). 

Doseringsforslag

Børn og unge < 18 år 

 • Sædvanligvis 17 mg/kg legemsvægt dgl. (svarende til 0,34 ml/kg legemsvægt dgl.).
 • Behandlingen monitoreres ved måling af vitamin E-niveauet i plasma, og dosis justeres om nødvendigt.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Hyppig kontrol af nyrefunktion og P-osmolaritet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til præmature børn.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.

Interaktioner

 • Tocofersolan kan muligvis øge optagelsen af andre fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) eller optagelsen af stærkt lipofile lægemidler.
 • Hos patienter i behandling med vitamin K-antagonister bør INR kontrolleres jævnligt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Virker som et kædebrydende molekyle med frie radikaler, der stopper peroxideringen af flerumættede fedtsyrer.
 • Er også involveret i opretholdelsen af cellemembranernes stabilitet og integritet.

Farmakokinetik

 • Tocofersolan er en prodrug, der hydrolyseres i tarmlumen til den aktive metabolit d-alfa-tocopherol (vitamin E).
 • Biotilgængeligheden er højere end biotilgængeligheden af vandopløseligt vitamin E.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned ved stuetemperatur. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Pædiatri) oral opløsning 50 mg/ml 066013
20 ml
776,75 155,35
(NBS) (Pædiatri) oral opløsning 50 mg/ml 124141
60 ml
2.296,60 153,11

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

22.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 26. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...