Lipidem

B05BA02
 
 

Parenteralt ernæringspræparat, der indeholder triglycerider med langkædede og middelkædede fedtsyrer. 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion 20%. 1 liter indeholder 20 g omega-3-syretriglycerider, 80 g sojaolie, renset og 100 g triglycerider, middelkædelængde. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 1-2 g fedt/kg legemsvægt i.v. i døgnet.
 • Infusionshastigheden bør være så lav som muligt og ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • De første 15 minutter af infusionen maksimalt 0,075 mg fedt/kg legemsvægt/time.

  

Børn 

 • Individuelt, sædvanligvis med trinvis stigning på 0,5-1 g fedt/kg legemsvægt i.v. i døgnet.
 • Højst 2-3 g fedt/kg legemsvægt i døgnet.
 • Hos nyfødte og mindre børn bør daglig dosis af fedt gives som kontinuerlig i.v. infusion over 24 timer.
 • Infusionshastigheden bør være så lav som muligt og ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • De første 15 minutter af infusionen maksimalt 0,075 mg fedt/kg legemsvægt/time.


Bemærk: 

 • Plasma-triglycerid bør kontrolleres 1-2 gange om ugen, hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens. 
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres, eller infusionstiden øges.
 • Behandlingens varighed bør sædvanligvis ikke overstige 1 uge. Længerevarende behandling skal pga. begrænset erfaring ske under nøje overvågning.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).
  • Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig hyperlipidæmi eller fedtemboli
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Ustabil diabetes mellitus
 • Shocktilstande
 • Akut myokardieinfarkt, apopleksi eller anden tromoembolisk sygdom

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi 
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser 
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Infusionsvæsken indeholder fiske-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

    

Natriumindhold
1 l infusionsvæske indeholder 2,6 mmol natrium, som svarer til ca. 152 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Knoglesmerter, Rygsmerter.
Meget sjældne (< 0,01%) Cyanose, Dyspnø, Hypertension, Hypotension.
Koagulationsforstyrrelser.
Acidose*, Fedtoverbelastningssyndrom, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi*.
Erytem.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Kolestase.
Leukopeni, Trombocytopeni.

*Disse bivirkninger er dosisafhængige. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Triglycerider hydrolyseres til glycerol og fedtsyrer. Begge inkorporeres i fysiologiske processer til energiproduktion, syntese af biologisk aktive molekyler, glukoneogenese og re-syntese af lipider.

Farmakokinetik

30-70% af de infunderede lipider oxideres inden for 24 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolalitet: Ca. 410 mosmol/kg
 • Energiindhold/l: Ca. 7.990 kJ (1.910 kcal)
 • pH 6,5-8,5

  

Håndtering 

Bemærk: 

 • Infusionsvæsken skal omrystes forsigtigt inden brug.
 • Kan gives som både central og perifer i.v. infusion.

  

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 20% 024032
10 x 500 ml
3.233,05

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...