Duovent

Duovent HFA
R03AL01
 
 

Bronkodilaterende middel beregnet til inhalation. Kombination af et korttidsvirkende antikolinergikum og et sympatomimetikum. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af reversibel bronkospasme hos patienter med Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med reversible bronkospasmer samt anfaldsbehandling.
 • Forebyggelse af reversibel bronkospasme hos patienter med astma samt anfaldsbehandling.

Dispenseringsform

Duovent HFA, inhalationsspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram fenoterol (som hydrobromid) og 20 mikrogram ipratropium (som bromid). 

Inhalationsvæske til nebulisator i endosisbeholder. 1 dosis indeholder 1,25 mg fenoterol (som hydrobromid) og 0,5 mg ipratropium (som bromid). 

Doseringsforslag

Duovent HFA, inhalationsspray 

 • Voksne og børn over 6 år. Profylaktisk. 1-2 pust. Højst 8 pust dgl. Ved anfald. 1 pust evt. gentaget efter 5 min.
 • Ved opnået symptomkontrol bør dosis forsøgt reduceret, se Kombinationspræparater til inhalation.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

  

Inhalationsvæske (éndosisbeholder) 

 • Voksne og børn over 12 år. Ved anfald. 4 ml eller evt. 8 ml (1-2 éndosisbeholdere) indgivet gennem nebulisator, evt. tilsluttet respirator. Kan anvendes direkte uden fortynding.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.

  

Bemærk: 

 • For at minimere systemisk eksponering og irritation kan mund og svælg skylles med vand efter inhalation.

  

Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses på Berodual®

Kontraindikationer

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eller takyarytmi. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved glaukom eller risikofaktorer for glaukom samt ved urinvejsobstruktion og prostatahyperplasi.
 • Desuden forsigtighed ved alvorlig hjertesygdom (fx takyarytmi, iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt).
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • På grund af fenoterol bør der udvises forsigtighed ved diabetes, fæokromocytom, myokardieinsufficiens og tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning). Forsigtighed ved øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang, juni 2019

Bør seponeres hos patienter i vedvarende behandling med langtidsvirkende antikolinergika. Se endvidere Kombinationspræparater til inhalation

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hoste.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Nervøsitet, Svimmelhed, Talebesvær, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Stomatitis.
Arytmier, Atrieflimren, Bronkospasme, Faryngalt ødem, Hypotension, Laryngospasme, Myokardieiskæmi.
Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed.
Agitation, Hyperaktivitet, Psykiske ændringer.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem).
Urinretention.
Akkommodationsbesvær, Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Konjunktival blødning, Øjensmerter.

Paradoks bronkospasme kan ses ved inhalation. Behandlingen seponeres i så fald straks. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af fenoterol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for fenoterol og kun ca. 200 eksponerede for ipratopium (uden tegn på overhyppighed af misdannelser). Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Anvendelse af fenoterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Fenoterol 

 • Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Ipratropium 

 • Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Virkningen indtræder hurtigt og er maksimal inden for 30 minutter. Virkningsvarighed ca. 6 timer.  

Farmakokinetik

Fenoterol 

Metaboliseres til inaktive metabolitter, der hovedsageligt udskilles med fæces.
Ipratropium 

Den systemiske absorption er ringe. Det systemisk absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25% heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.  

Indholdsstoffer

Fenoterolinhalationsspray, opløsning  50+20 mikrog./pust  (Orifarm) inhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder  (2care4) inhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder  (Orifarm)
Ipratropiuminhalationsspray, opløsning  50+20 mikrog./pust  (Orifarm) inhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder  (2care4) inhalationsvæske til nebulisator  1,25+0,5 mg/beholder  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 50+20 mikrog./pust  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved brug som anfaldsbehandling til patienter, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) som monoterapi.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, opløsning 50+20 mikrog./pust  (Orifarm) 470271
200 doser (10 ml)
131,20
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder  (2care4) 077979
60 x 4 ml
467,00
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder  (Orifarm) 007330
60 x 4 ml
460,00

Substitution

inhalationsspray, opløsning 50+20 mikrog./pust
Berodual Boehringer Ingelheim, Fenoterol, Ipratropium, inhalationsspray, opløsning 50 + 20 mikrog./pust
 
inhalationsvæske til nebulisator 1,25+0,5 mg/beholder
Berodual Boehringer Ingelheim, Fenoterol, Ipratropium, inhalationsvæske til nebulisator 1,25 + 0,5 mg/behol.
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2018-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...