Xylocaine

N01BB02
 
 


Lokalanalgetikum af amidtypen anvendelig til overfladeanalgesi. 

Dispenseringsform

Kutanspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 10 mg lidocain. 

Doseringsforslag

En til flere doser på hud eller slimhinde.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved øget risiko for systemisk optagelse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optagelse er forhøjet på grund af dosis eller administrationsvej, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand og ved AV-blok.
 • Alkoholindhold
  Opløsningen til kutanspray indeholder alkohol.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Absorption fra slimhinder kan medføre bivirkninger fra centralnervesystemet (svimmelhed, døsighed, indre uro, konfusion, tågesyn, talebesvær, eufori, kvalme, kramper, bevidstløshed og evt. respirationsdepression) samt i alvorlige tilfælde kardiovaskulære bivirkninger (bradykardi, overledningsblok og hypotension).

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ringe absorption ved kutan applikation. Der er betydelig absorption fra slimhinder, men enkeltstående anvendelse i fx mundhule eller svælg skønnes uden reel risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningen indtræder normalt efter 1-3 minutter afhængigt af administrationsvej. Virkningsvarighed 10-15 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad gennem hud og slimhinder afhængigt af applikationssted og eksponeringens varighed.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Lidocainkutanspray, opløsning  10 mg/dosis  (Paranova Danmark) kutanspray, opløsning  100 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Smag:
Banan : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Menthol : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Andre:
Ethanol : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Macrogoler : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Renset vand : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Saccharin : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) 437249
50 ml
177,35
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4) 187866
50 ml
155,00

Substitution

kutanspray, opløsning 10 mg/dosis
Xylocain Aspen Nordic, Lidocain, kutanspray, opløsning 100 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...