Vectibix

L01XC08
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Metastatisk colorektal cancer i kombination med fluoropyrimidin- og oxaliplatin- eller irinotecan-baseret kemoterapi. 

Som monoterapi, hvor oxaliplatin- og irinotecanbehandling ikke har haft effekt. 

Behandlingen bør kun gives til patienter med "Ras wild type" (KRAS og NRAS). Se speciallitteratur. 

  

Panitumumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg panitumumab. 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg/kg som i.v. infusion over 1 time 1 gang hver 2. uge. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Hvis der opstår uacceptable hudreaktioner, skal 1-2 doser udelades, indtil hudreaktionen er forbedret (< grad 3). Herefter fortsættes med 100% af oprindelig dosis.
  Hvis denne dosis ikke tolereres, pauseres 1-2 doser, indtil hudreaktionen er forbedret (< grad 3). Herefter fortsættes med 80% af oprindelig dosis. Se i øvrigt produktresume.

Kontraindikationer

Interstitiel pneumonitis og lungefibrose. 

Kombination med kemoterapi, der indeholder oxaliplatin, er kontraindiceret hos patienter med muteret RAS, eller hvor RAS-status er ukendt. 

Forsigtighedsregler

Hudreaktionerne forværres af sollys, og soleksponering bør derfor undgås.
Ved alvorlige hudreaktioner skal der observeres tæt pga. risiko for alvorlige infektionskomplikationer. 

Ved begyndende tegn eller symptomer på keratitis skal patienten straks henvises til øjenlæge. 

Bivirkninger

Infusionsreaktioner i form af kulderystelser, feber, dyspnø, anafylaktiske reaktioner, hypotension og bronkospasme er set inden for 24 timer efter indgift. Forsinkede allergiske reaktioner, herunder letalt forløbende angioødem, er set senere end 24 timer efter indgift.
Hudreaktioner ses hos næsten alle patienter (90%) og kan være livstruende. 

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Perifere ødemer.
Anæmi.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Rygsmerter.
Søvnløshed.
Acne, Alopeci, Dermatitis, Hudfissurer, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Conjunctivitis.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser.
Cheilitis, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Rektal blødning.
Dyb venetrombose, Epistaxis, Hypertension, Hypotension, Lungeemboli, Takykardi.
Leukopeni.
Brystsmerter, Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi.
Smerter i ekstremiteter.
Angst, Hovedpine, Svimmelhed.
Cellulitis, Folliculitis, Hypertrikose, Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Pustuløst hududslæt, Rødme.
Allergiske reaktioner.
Blefaritis, Okulær hyperæmi, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper, Øjenkløe, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Infusionsrelaterede reaktioner.
Bronkospasme, Cyanose, Interstitiel lungesygdom.
Hudnekrose, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Letale infektioner, bl.a. sepsis og nekrotiserende fasciitis, er set under behandlingen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4388, 2954, 2955, 692, 691, 4264, 2789, 4268, 2790, 4267, 4270, 4269

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Panitumumab er rettet mod den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR) på celler og blokerer receptorens aktivering af tyrosinkinase. 

Farmakokinetik

Ikke-lineær farmakokinetik. Eliminationstiden varierer fra 4 til 11 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på højst 10 mg/ml.
 • Blandes forsigtigt, må ikke rystes.
 • Se i øvrigt medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.
 • Skal indgives via separat infusionsslange med et minimalt proteinbindende filter.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Evt. overskydende infusionskoncentrat i hætteglasset skal kasseres.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 483104
5 ml
3.984,90
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 112725
20 ml
15.889,40

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...