Rasilez®

C09XA02
 
 

Antihypertensivum. Hæmmer enzymet renin og mindsker niveauet af angiotensin I og angiotensin II. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension. Anvendes når behandlingsmålet ikke kan nås ved brug af andre antihypertensiva. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg aliskiren. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150 mg 1 gang dgl. med eller uden mad - fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.
 • Ved utilstrækkelig effekt kan dosis øges til 300 mg dgl.

 

Ældre > 65 år 

 • 150 mg 1 gang dgl.
 • Der ses sjældent ekstra blodtryksreduktion ved dosisøgning til 300 mg.

 

Børn 

 • Behandling af børn < 2 år er kontraindiceret.
 • Bør ikke anvendes til børn i alderen 2-6 år.
 • I et randomiseret, dobbeltblindt multicenter studie blev 267 hypertensive børn i alderen 6-17 år behandlet med aliskiren 0,13 - 7,5 mg/kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 

 • GFR 0-60 ml/min.

  Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister er kontraindiceret. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Børn < 2 år
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med reninhæmmer
 • Samtidig behandling med potente inhibitorer af P-glykoprotein, fx ciclosporin og itraconazol
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister til patienter med diabetes (både type 1 og 2) eller moderat til stærkt nedsat nyrefunktion.

 

Advarsel fra Sundhedsstyrelsen:  

 • Aliskiren må ikke ordineres til patienter med diabetes (både type 1 og 2) eller moderat til stærkt nedsat nyrefunktion, som er i behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister.
 • Aliskiren bør seponeres hos patienter med diabetes (både type 1 og 2) eller moderat til stærkt nedsat nyrefunktion, som samtidig er i behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister. Anden antihypertensivbehandling bør om nødvendigt overvejes.
 • Ved alle andre patienter bør fordele og ulemper nøje vurderes ved fortsat behandling med aliskiren i kombination med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister.
 • Blodtryk, nyrefunktion og elektrolytter skal monitoreres tæt, hvis samtidig administration er absolut nødvendig.

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Hjertesvigt (NYHA-klasse III-IV)
 • Samtidig behandling med lægemidler, der påvirker renin-angiotensinsystemet, øger risikoen for bivirkninger som hypotension, synkope, apopleksi, hyperkaliæmi og nyrepåvirkning.
 • Væske- og elektrolytforstyrrelser bør om muligt korrigeres inden behandlingsstart.

 

Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med reninhæmmere begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af reninhæmmere skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget. 

Bivirkninger

Bivirkninger er generelt milde og forbigående.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Hyperkaliæmi.
Artralgi.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension, Perifere ødemer.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Anæmi.
Erytem.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning.
Dyspnø.
Hyponatriæmi.

Baseret på data fra behandling af 267 børn (6-17 år) forventes samme frekvens, type og alvorlighed af bivirkninger hos børn. Desuden ses almindeligt hovedpine. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister øger risikoen for bivirkninger som hypotension, synkope, apopleksi, hyperkaliæmi og nyrepåvirkning.
 • Samtidig behandling med potente inhibitorer af P-glykoprotein, fx ciclosporin og itraconazol, er kontraindiceret.
 • Moderate inhibitorer af P-glykoprotein, som fx erythromycin og verapamil kan øge koncentrationen af aliskiren. Kombination skal tages med forsigtighed. 
 • Induktorer af P-glykoprotein, fx rifampicin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte biotilgængeligheden af aliskiren.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt og øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse. Forsigtighed tilrådes, især ved ældre. 
 • Ved samtidig brug af NSAID og lægemidler, der påvirker serum-kalium, tilrådes regelmæssig kontrol af nyrefunktion inkl. serum-elektrolytter.
 • Ved samtidig behandling med aliskiren og furosemid nedsættes AUC og Cmax af furosemid, og monitorering anbefales.
 • Frugtjuice reducerer AUC for aliskiren og bør undgås. Dette gælder muligvis også andre drikkevarer, som indeholder planteekstrakter, fx urtete.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet renin og blokerer konverteringen af angiotensinogen til angiotensin I. Herved mindskes niveauet af angiotensin I og angiotensin II.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 2-3%. Absorptionen nedsættes betydeligt ved samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 064836
28 stk (blister) (Orifarm)
300,00 10,71
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 079233
28 stk. (blister) (2care4)
298,00 10,64
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 064847
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.126,00 11,49
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 082039
98 stk. (blister) (Abacus)
1.130,00 11,53
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 444936
98 stk. (blister) (2care4)
1.123,00 11,46
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 440860
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.238,00 6,32
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 451979
98 stk. (blister) (Abacus)
1.244,00 6,35
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 490295
98 stk. (blister) (2care4)
1.240,00 6,33

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
NVR, IL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 11,2 x 11,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
NVR, IU
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,3 x 18,2
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...