Ecalta

J02AX06
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg anidulafungin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg i.v. 1. dag
 • Derefter 100 mg i.v. dgl.

 

Børn ≥ 1 måned 

 • 3 mg/kg legemsvægt i.v. 1. dag. Maksimalt 200 mg.
 • Derefter 1,5 mg/kg legemsvægt i.v. dgl. Maksimalt 100 mg dgl.

 

Infusionshastighed 

 • Maksimal infusionshastighed 1,1 mg/min. (svarende til 1,4 ml/min.).

 

Behandlingsvarighed 

 • Behandlingen bør fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive bloddyrkning og resolution af symptomerne.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 1 måned. 

Kontraindikationer

Der er krydsallergi med echinocandiner. 

Forsigtighedsregler

 • Erfaring savnes vedr. patienter med Candida endocarditis, osteomyelitis eller meningitis.
 • Begrænset erfaring vedr. neutropene patienter.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hypokaliæmi.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Kolestase.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin.
Hyperglykæmi.
Kramper.
Hovedpine.
Bronkospasme, Dyspnø.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Koagulationsforstyrrelser.
Abdominalsmerter.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet (1,3)-β-D-glucansyntetase, som indgår i svampecellers cellevægssyntese, men ikke findes i humane celler. Konsekvensen er osmotisk instabilitet.
 • Har virkning over for Candida-arter
 • Har i mindre grad virkning over for C. parapsilosis
 • Hæmmer aktivt voksende Aspergillus-arter.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4-6. 

 

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 30 ml sterilt vand.
 • Opløsningen kan vare op til 5 minutter.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske opblandes i 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske (dvs. til en slutkoncentration på 0,77 mg anidulafungin/ml).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kan opbevares i højst 96 timer ved højst 25°C. Pulveret kan efter de højst 96 timer genplaceres i køleskab.
 • Koncentrat til infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 48 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart. Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 059644
1 stk.
4.296,55 4.296,55
 
 

Revisionsdato

24.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...