Aciclodan tabletter

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg, 400 mg eller 800 mg (delekærv) aciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes simplex virus-infektioner

 • Akut behandling
  • Voksne og børn > 2 år
   • 800 mg 3 gange dgl. i 2 dage eller
   • 200 mg 5 gange dgl. i 5 dage eller
   • Evt. 400 mg 3 gange dgl. I 5 dage.
  • Børn 0-2 år
   • Halv voksendosis.
 • Langtidsbehandling
  • Voksne
   • 800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
   • Evt. dosisreduktion til 400-600 mg i døgnet kan forsøges.
  • Pause i behandlingen bør indgå hver 6.-12. måned for observation for evt. forandringer i sygdommens forløb.
 • Profylaktisk behandling
  • Immuninkompetente
   • Voksne og børn > 2 år
    • 200 mg 4 gange dgl.
   • Børn 0-2 år
    • Halv voksendosis.
  • Hos svært immuninkompetente voksne eller hos patienter med forringet intestinal absorption kan enkeltdosis øges til det dobbelte.
  • Alternativt kan i.v. dosering eller valaciclovirbehandling overvejes.

 

Herpes zoster og variceller

 • Voksne
  • 800 mg 5 gange dgl. i 7 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes som 20 mg/kg legemsvægt (dog højst 800 mg) 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn > 6 år. 800 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 2-6 år. 400 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 0-2 år. 200 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
  • Bemærk:
   • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-25 ml/min:

  Herpes simplex virus-infektioner: 

  • GFR < 10 ml/min. Voksne og børn > 2 år: 200 mg oralt hver 12. time.

  Herpes zoster og variceller: 

  • GFR 10-25 ml/min. Voksne og børn > 2 år: 800 mg oralt hver 8. time.
  • GFR < 10 ml/min. Voksne og børn > 2 år: 800 mg oralt hver 12. time.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Flebitis.
Hudkløe, Hududslæt  (herunder fotosensibilitet), Urticaria.
Forhøjet carbamid og kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis.
Dyspnø.
Neutropeni.
Agitation, Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Dysartri, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Kramper, Psykose, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt, Nyresmerter*, Nyresvigt.

*Nyresmerter kan være forbundet med krystalluri, træthed, feber og lokale inflammatoriske reaktioner. 

 

Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.  

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4347, 4053, 4348

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (voksne) og ca. 4 timer (nyfødte).
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes delvist fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 057513
25 stk. (blister)
40,95 32,76
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 467722
100 stk. (blister)
127,75 25,55
(B) tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 057547
60 stk. (blister)
72,05 12,01
(B) tabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 057554
35 stk. (blister)
98,00 14,00

Substitution

tabletter 200 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "2care4" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "Alternova" Alternova, Aciclovir, tabletter 200 mg
 
tabletter 400 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 400 mg
Aciclovir "2care4" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 400 mg
 
tabletter 800 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 800 mg
Aciclovir "2care4" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
VS1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 200 mg
 
 
 

Tabletter  400 mg

Præg:
VS2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,1 x 12,1
tabletter 400 mg
 
 
 

Tabletter  800 mg

Præg:
VS, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 21,2
tabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4053 Pasternak B, Hviid A Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects JAMA 2010 304(8) 859-66 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469


4347 Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD et al Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999 Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2004 70(4) 201-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108247


4348 Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment Am J Obstet Gynecol 2000 182 159-63 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649172

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...