Ceftriaxon "Villerton"

J01DD04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af ceftriaxonfølsomme bakterier, fx unrinvejsinfektion, pneumoni eller meningitis.
 • Anbefales af Sundhedsstyrelsen til behandling af gonoré og gonoroisk øjeninfektion.

 

Bemærk: 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ceftriaxon (som natriumsalt).
Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g ceftriaxon (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Behandling af infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år eller med legemsvægt ≥ 50 kg
  • 1-2 g i.v. i døgnet givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 4 g i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser.
 • Børn 15 dage - 12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 50 -80 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser (højst 4 g)
 • Børn < 15 dage
  • 20-50 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. i én dosis.

 

Behandling af gonoroisk øjeninfektion 

 • Nyfødte
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ceftriaxon 25-50 mg/kg legemsvægt, maksimalt 125 mg i.m. som éngangsdosis.

 

Behandling af gonoré 

Bemærk: 

 • I.v. injektion gives langsomt i løbet af 2-4 min. Ved høje doser og til børn bør der infunderes langsomt, over mindst 30 min.
 • I.v. infusion gives i løbet af 30 min.
 • I.m. indgift bør kun anvendes, hvis i.v. indgift ikke kan gennemføres, idet ceftriaxon er kraftigt lokalirriterende. Der bør sædvanligvis ikke anvendes i.m. til børn < 1 år.
 • Men hvis ceftriaxon anvendes i.m. til nyfødte, fx ved gonoroisk øjeninfektion, må der ikke anvendes lidocainholdig opløsningsvæske.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Nyfødte med forhøjet bilirubin
 • Præmature og nyfødte (op til 28 dage) med gulsot, hypoalbuminæmi eller acidose
 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der hos nyfødte (op til 28 dage) ikke samtidigt indgives calciumholdige i.v. opløsninger.

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Ceftriaxon kan give falsk lave estimerede blodsukkerværdier ved brug af visse blodsukkertest. Der henvises til brugsvejledningen for den aktuelle blodsukkertest.
 • Natriumindhold:
  1 g pulver indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til 211 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Diarré, Hyppig eller tynd afføring.
Forhøjede leverenzymer.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Koagulationsforstyrrelser, Neutropeni.
Svimmelhed.
Candidiasis  (genital).
Sjældne (0,01-0,1%) Pseudomembranøs colitis.
Glucosuri.
Hæmaturi.
Bronkospasme.
Ødemer.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
Pancreatitis, Stomatitis.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet, Jarisch-Herxheimers reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Superinfektion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Falsk positiv galaktosæmitest.
Kramper.
Oliguri.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

* Falsk positive resultater ved ikke-enzymatiske glucosebestemmelser.  

Interaktioner

 • Ceftriaxons baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge ceftriazons nefrotoksicitet.
 • Der er mulighed for interaktion mellem ceftriaxon og calciumholdige i.v. opløsninger, og derfor bør ceftriaxon og calciumholdige opløsninger ikke blandes eller indgives samtidigt.
 • Dette gælder også op til 48 timer efter indgivelse af enten ceftriaxon eller calciumholdige i.v. opløsninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. For ceftriaxon er der dog kun specifikke data for under 100 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 6%. Mulige alternativer, se Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)

Enkeltdosis som led i behandlingen af gonoré er næppe forbundet med en reel risiko for det ufødte barn. 

Referencer: 3714

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftriaxon har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Til i.v. injektion
  • 1 g pulver opløses til injektionsvæske i 10 ml sterilt vand. 
 • Til i.m. injektion
  • 1 g pulver til injektionsvæske opløses i 3,5 ml lidocainchlorid-injektionsvæske 10 mg/ml.
  • Injektionen gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g i hver side.
  • Denne opløsning må kun anvendes til i.m. injektion og ikke gives i.v. Men hvis ceftriaxon anvendes i.m. til en nyfødt, fx ved gonoroisk øjeninfektion, må der ikke anvendes lidocainholdig opløsningsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver til infusionsvæske opløses i 40 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Pga. risiko for udfældning må det ikke blandes med calciumholdige opløsninger, og pga. uforligelighed bør det ikke blandes med andre farmaka. Infusionsvæsken er let gullig.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektions-/infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°) eller i højst 6 timer ved 25°C. 

Indholdsstoffer

Ceftriaxonpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 gpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 415541
5 stk.
286,60 114,64
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 096770
10 stk.
556,35 111,27
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 383171
5 stk.
691,20 138,24

Referencer

3714. Ramus RM, Shefield JS, Mayfield JA et al. A randomized trial that compared oral cefixime and intramuscular ceftriaxone for the treatment of gonorrhea in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(3):629-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11568790 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

12.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...