Grazax®

V01AA02
 
 
Allergenekstrakt til behandling af græspolleninduceret rhinitis og conjunctivitis.

Anvendelsesområder

Allergisk rhinitis og  conjunctivitis hos patienter med en positiv hudpriktest eller specifik IgE-test over for græspollen. 

  

Bør kun anvendes, når behandlingen indledes af læger med erfaring i behandling af allergiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 75.000 SQ-T allergenekstrakt af græspollen fra engrottehale (Phleum pratense). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 5 år 

 • 1 tablet dgl.
 • Hvis behandlingen påbegyndes mindst 4 måneder før græspollensæsonen fås bedre effekt end ved behandlingsstart 2-3 måneder før sæson.
 • Det anbefales at fortsætte behandlingen i 3 år.
 • Hvis der den første sæson ikke ses relevant klinisk effekt, er der ikke indikation for at fortsætte behandlingen.

 

Bemærk: 

 • Tabletten skal lægges under tungen. Synkning bør undgås i 1 minut. Mad og drikkevarer bør ikke indtages de følgende 5 min. 
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 5 år og > 65 år.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret astma.
 • Aktive, alvorlige, systemiske autoimmune sygdomme. (Autoimmune sygdomme i remission, diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis, Crohns sygdom, colitis ulcerosa og reumatoid artritis i stabil fase er ikke en kontraindikation).
 • Immundefekttilstande.
 • Maligne sygdomme.
 • Alvorlige inflammatoriske tilstande i mundhulen, fx
  • oral lichen planus med sårdannelse
  • svær oral mykose.

Forsigtighedsregler

 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn, da der i sjældne tilfælde er set alvorlige systemiske reaktioner.
 • Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning.
 • Anafylaksiberedskabet omfatter adrenalin.
 • Ved børn med samtidig astma og akut infektion i de øvre luftveje bør behandling ophøre, indtil infektionen er overstået.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er lokale reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage spontant inden for 1 til 7 dage. 

Meget almindelige (> 10%) Oral kløe.
Halsirritation.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Opkastning.
Astma, Dyspnø, Hoste, Nasal irritation, Nysen, Pharyngitis, Rhinitis.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Urticaria.
Infektion i øvre luftveje.
Conjunctivitis, Øjenkløe, Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Eksem.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Eosinofil øsofagitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs har været systemiske bivirkninger. 

Baggrund: Der er data fra omkring 400 kvinder, som har været behandling med allergen immunterapi på et tidspunkt i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en mindre øget risiko.  

Se endvidere Allergen immunterapi (Allergener)

Referencer: 3711, 4404, 4405

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer opnås en immunmodulatorisk effekt. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med dokumenteret græspollenallergi med allergisk rhino-conjunctivitis uden samtidig græspollenrelateret astma, der: 

 • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteroid, eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger, og
 • er stærkt motiverede for immunterapi og med forventelig god compliance.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) frysetørrede tabletter 75.000 SQ.T 025425
30 stk. (blister)
890,45
(B) frysetørrede tabletter 75.000 SQ.T  (Orifarm) 139809
30 stk. (blister)
Udgået 26-08-2019
(B) frysetørrede tabletter 75.000 SQ.T 025736
100 stk. (blister)
2.929,00
(B) frysetørrede tabletter 75.000 SQ.T  (Orifarm) 513988
100 stk. (blister)
2.934,00

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  75.000 SQ.T

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
frysetørrede tabletter 75.000 SQ.T
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4404 Shaikh WA, Shaikh SW A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy Allergy 2012 67 741-3 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486626


4405 Oykhman P, Kim HL, Ellis AK Allergen immunotherapy in pregnancy Allergy Asthma Clin Immunol 2015 11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561490

 
 

Revisionsdato

2019-05-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...