Fosrenol®

V03AE03
 
 
Fosfatbindemiddel til behandling af hyperfosfatæmi.

Anvendelsesområder

Længerevarende renalt betinget hyperfosfatæmi, hvor calciumholdige fosfatbindere må fravælges eller allerede gives i højeste tolerable dosis. 

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 500 mg, 750 mg eller 1.000 mg lanthanum (som carbonathydrat). 

Oralt pulver. 1 brev indeholder 750 mg eller 1.000 mg lanthanum (som carbonathydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt: 

 • P-fosfat 1,8-2,4 mmol/l: 750 mg dgl.
 • P-fosfat 2,4-2,9 mmol/l: 1.500 mg dgl.
 • P-fosfat > 2,9 mmol/l: 2.250 mg dgl.

  

Bemærk: 

 • Bør indtages fordelt over dagen sammen med måltiderne.
 • Tyggetabletterne tygges grundigt eller knuses og indtages med en skefuld mad.
 • Pulveret røres ud i en lille mængde blød mad (fx mos) og indtages i løbet af højst 15 minutter.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Hypofosfatæmi.

Forsigtighedsregler

 • P-fosfat skal kontrolleres hver 2.-3. uge, indtil der er opnået et stabilt niveau - og derefter jævnligt.
 • P-calcium følges under behandlingen.
 • Pga. manglende klinisk erfaring bør forsigtighed udvises ved:
  • akut mavesår
  • aktiv inflammatorisk tarmsygdom
  • nedsat peristaltik.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Allergiske hudreaktioner.
Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Flatulens, Obstipation.
Hypocalcæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus, Stomatitis, Subileus, Tandgener.
Laryngitis, Perifere ødemer.
Eosinofili.
Hypercalcæmi, Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hyperparatyroidisme, Hypofosfatæmi.
Artralgi, Osteoporose.
Svimmelhed.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal perforation.

Interaktioner

 • Gastro-intestinal pH øges. Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan derfor ændres.
 • Lanthanum nedsætter biotilgængeligheden af ciprofloxacin med ca. 50%. Orale fluorquinoloner bør derfor indtages mindst 2 timer før eller 4 timer efter lanthanum.
 • Lanthanum nedsætter absorptionen af levothyroxin, som derfor skal indtages mindst 2 timer før eller efter lanthanum.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Absorberes kun i minimalt omfang. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes i minimalt omfang. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. indikation.

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tyggetabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 023066
90 stk
1.749,10 87,46
(B) tyggetabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 166982
90 stk.
Udgået 17-12-2018
(B) tyggetabletter 750 mg (kan dosisdisp.) 023080
90 stk.
2.326,50 77,55
(B) tyggetabletter 750 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 385207
90 stk.
Udgået 31-12-2018
(B) tyggetabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 023088
90 stk.
3.084,95 77,12
(B) tyggetabletter 1000 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 398744
90 stk.
Udgået 17-12-2018
(B) tyggetabletter 1000 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 582276
90 stk.
Udgået 31-12-2018
(B) oralt pulver 750 mg 043582
90 stk.
2.326,50 77,55
(B) oralt pulver 1000 mg 162294
90 stk.
3.084,95 77,12

Foto og identifikation

Tyggetabletter  500 mg

Præg:
S405, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18 x 18
tyggetabletter 500 mg
 
 
 

Tyggetabletter  750 mg

Præg:
S405, 750
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20 x 20
tyggetabletter 750 mg
 
 
 

Tyggetabletter  1000 mg

Præg:
S405, 1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 22 x 22
tyggetabletter 1000 mg
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2017-12-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...