Hexvix®

V04CX06
 
 
Diagnostikum til påvisning af blærecancer.

Anvendelsesområder

Påvisning af blæretumorer. Fluorescenscystoskopi med blåt lys er indiceret som supplement til standardcystoskopi med hvidt lys som en del af diagnosticering, behandling og opfølgning af blæretumorer hos patienter med kendt blæretumorer eller ved stærk mistanke om blæretumorer. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til intravesikal opløsning. 1 hætteglas indeholder 85 mg hexaminolevulinat (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

  • Blæren tømmes.
  • Derefter instilleres 50 ml i blæren via et kateter.
  • Væsken skal forblive i blæren i ca. 1 time.
  • Cystoskopi med blåt lys skal iværksættes inden for 1 time efter tømning af blæren.


Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 

Kontraindikationer

Porfyri.

Forsigtighedsregler

  • Blæreinflammation, fx efter BCG-behandling, skal udelukkes ved cystoskopi med hvidt lys, før behandlingen indledes.
  • Forsigtighed ved moderat til svær leukocyturi.
  • Inflammation øger risikoen for lokal toksicitet og falsk positive fund (falsk fluorescens).
  • Risiko for sensibilisering ved hudkontakt.
  • Beredskab mod anafylaksi bør være let tilgængeligt, da risikoen for alvorlig anafylaktisk reaktion er tilstede.
  • Øget risiko for falsk fluorescens i resektionsområdet hos patienter, som for nylig har fået foretaget kirurgiske indgreb i blæren.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Blæresmerter, Blærespasmer, Dysuri, Hæmaturi, Urinretention.
Smerter  (efter undersøgelsen), Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anfald af arthritis urica, Rygsmerter.
Anæmi.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Sepsis.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Obs. donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

Medfører øget akkumulering af porfyriner i læsioner i forhold til i normalt blæreurothelium. Ved efterfølgende belysning med blåt lys kan tumorer visualiseres tydeligt vha. fluorescens. 

Farmakokinetik

Efter intravesikal administration absorberes 5-10% systemisk.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Beregnet til intravesikal instillation efter opløsning i medfølgende solvens. 

Tilberedning af blæreskyllevæske 

Tilberedes aseptisk, se medfølgende brugsvejledning. 

Holdbarhed 

Den brugsfærdige opløsning er kemisk holdbar i 2 timer ved 2-8º C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens))
Kaliumdihydrogenphosphat : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens))
Natriumchlorid : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens))
Natriumhydroxid : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens))
Saltsyre : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens))
Sterilt vand : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg 373205
1 stk.
6.113,60

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...