Mucoangin®

Mucoangin Citron, Mucoangin Mint
R02AD
 
 
Sugetabletter med overfladeanalgeserende virkning.

Anvendelsesområder

Smertelindring ved akut ondt i halsen.

Dispenseringsform

 • Mucoangin® Citron, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 20 mg ambroxolhydrochlorid.
 • Mucoangin® Mint, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 20 mg ambroxolhydrochlorid.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 1 sugetablet ved behov, dog højst 6 gange dgl. i højst 3 dage. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for ophobning af metabolitter i leveren. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på hud- eller slimhindereaktioner seponeres behandlingen
 • Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Oral hypæstesi, Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for ambroxol, som er den aktive metabolit af bromhexin. Bør ikke anvendes i 1. trimester. Der for bromhexin data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede hvoraf 1.700 samtidig var i behandling med ephedrin. Der fandtes en misdannelsesrate på 4,4%, hvilket er let forhøjet. Der er intet mønster af misdannelser. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Den lokalanalgetiske virkning skyldes formentlig blokering af natriumkanalen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed næsten 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 7-12 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Citron : sugetabletter 20 mg (Mucoangin Citron)
Pebermynte : sugetabletter 20 mg (Mucoangin Mint)
Andre:
Lactose : sugetabletter 20 mg (Mucoangin Mint)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) sugetabletter 20 mg  (Mucoangin Mint)  095575
18 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) sugetabletter 20 mg  (Mucoangin Citron)  503632
18 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Sugetabletter  20 mg  Mint

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 16,2 x 16,2
sugetabletter 20 mg Mint
 
 
 

Sugetabletter  20 mg  Citron

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 16,2 x 16,2
sugetabletter 20 mg Citron
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

2018-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...