Alimta®

L01BA04
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Folsyreantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer i kombination med cisplatin som primærbehandling, som monoterapi efter tidligere kemoterapi eller som vedligeholdelsesbehandling.
 • Inoperabelt malignt pleuramesotheliom i kombination med cisplatin.

Pemetrexed bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg pemetrexed (som dinatriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 500 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 10 min. Doseringen gentages hver 21. dag.  

For at mindske risikoen for bivirkninger gives 

 • kortikosteroid (svarende til 4 mg dexamethason oralt 2 gange dgl.) dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed
 • folsyre (0,35-1 mg dgl.) første gang 7 dage før indgift af pemetrexed og til og med 21 dage efter sidste pemetrexedindgift
 • B12-vitamin (1 mg i.m.) første gang i ugen før første dosis pemetrexed, herefter 1 gang ved hver 3. behandling.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-45 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og andre levende, svækkede vacciner bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Knoglemarvsdepression  (maksimal efter 8-9 dage).
Alopeci, Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Feber.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Smagsforstyrrelser.
Dehydrering.
Perifer neuropati.
Erythema multiforme, Hudkløe, Hyperpigmentering, Urticaria.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Conjunctivitis.
Ikke kendt Nefrogen diabetes insipidus, Renal tubulær nekrose.

Interaktioner

 • Høje doser af NSAID, fx ASA (> 1,3 g dgl.) og ibuprofen (> 1.600 mg dgl.), hæmmer udskillelsen af pemetrexed.
  NSAID med lang halveringstid bør undgås fra 5 dage før og til 2 dage efter behandling med pemetrexed.
  Patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (GFR på 45-79 ml/min.) skal undgå NSAID såsom ibuprofen og ASA (> 1,3 g) fra minimum 2 dage før og til 2 dage efter behandling.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med andre lægemidler, der udskilles ved aktiv tubulær sekretion, fx penicillin og probenecid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4270, 2955, 2954, 4268, 4269, 4388, 2790, 691, 692, 4267, 4264, 2789

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Specifik antidot: folininsyre/ folsyre

Farmakodynamik

Hæmmer folatafhængige enzymer, som deltager i syntesen af thymidin og purinnukleotider. Omdannes intracellulært til en polyglutamatform, som forbliver i cellen og er en endnu mere potent enzymhæmmer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • 70-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i brugsfærdig infusionsvæske 6,6-7,8. 

 

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

100 mg eller 500 mg opløses i henholdsvis 4,2 ml og 20 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til en koncentration på 25 mg/ml. 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat tilsættes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 100 ml. 


Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med calciumholdige infusionsvæsker. Bør ikke tilsættes andre farmaka. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pemetrexed bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 120062
1 htgl.
3.024,90
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 019797
1 htgl.
12.550,40

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-04-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...