Artelac®

S01XA20
 
 

Mukomimetikum, slimagtigt stof til lokalbehandling af øjets slimhinde

Anvendelsesområder

Nedsat tåre- eller slimproduktion.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 3,2 mg hypromellose. 

Doseringsforslag

1 dråbe 3-5 gange dgl. eller efter behov.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Mukomimetika kan ændre bløde kontaktlinsers iltgennemtrængelighed og bør derfor anvendes med forsigtighed sammen med bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Synsforstyrrelser  (sløret syn), Øjensmerter.

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.   

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Forlænger adhæsionen, forstærker fugtningen af cornea og conjunctiva og sørger for, at conjunctiva kan bevæge sig lettere hen over cornea. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml
Natriumdihydrogenphosphat : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml
Sorbitol : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved tørre øjne ved primær keratoconjunctivitis sicca eller i forbindelse med anden sygdom, fx kollagenose eller facialisparese med lukkedefekt. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) øjendråber, endosis 3,2 mg/ml 418896
60 x 0,5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 3,2 mg/ml  (2care4) 473547
60 x 0,5 ml
ikke fast pris

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-07-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...