Flamazine

Udgået: 31.12.2018
D06BA01
 
 

Hudmiddel, antibakterielt.  

Anvendelsesområder

  • Hudinfektioner, forårsaget af sulfadiazinfølsomme bakterier. Der henvises desuden til præparatvalg.
  • Brandsår.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg sølvsulfadiazin. 

Doseringsforslag

Appliceres sterilt i et 3-5 mm tykt lag 1 gang i døgnet.

Kontraindikationer

  • Allergi over for andre bakterielle sulfonamider, som sulfamethizol, sulfamethoxazol, sulfasalazin og dapson, da krydsallergi er beskrevet.
  • Langvarig behandling af kronisk inficerede hudområder.
  • Må ikke bruges til for tidligt fødte børn eller gennem barnets første levemåneder, da sulfonamider kan forårsage kernicterus.

Forsigtighedsregler

Alvorlig overfølsomhedsreaktion for andre sulfonamider, som fx sulfonylurinstoffer, thiazider, furosemid, proteinkinasehæmmere, triptaner og carboanhydrasehæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Leukopeni.
Kontaktdermatitis.
  • Enkeltstående tilfælde af nyrefunktionspåvirkning.
  • Ved længerevarende behandling af udbredte sår kan der optræde systemiske bivirkninger med argyri og sensomotorisk polyneuropati.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er formentlig lav, men sulfadiazin optages i varierende grad systemisk fra sårflader. 

Behandling bør undgås hos gravide med øget risiko for præmatur fødsel samt ved mistanke om glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel. Teoretisk er der risiko for neonatal hyperbilirubinæmi og kernicterus ved behandling sidst i graviditeten. Sidstnævnte er dog aldrig beskrevet. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Sølvsulfadiazin har bakteriostatiske og baktericide egenskaber og yder et bredt spektrum af antimikrobiel aktivitet. 

Farmakokinetik

  • Systemisk absorption afhænger af den anvendte dosis og brandsårets størrelse.
  • Udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1% 038513
50 g
Udgået 31-12-2018
(B) creme 1% 540070
Krukke a 250 g
Udgået 31-12-2018

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-01-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...