Ventavis

B01AC11
 
 

Prostacyclinanalog til behandling af pulmonal hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III.
Iloprost bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram eller 20 mikrogram iloprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2,5-5 mikrogram efter behov 6-9 gange dgl.
 • Inhaleres ved hjælp af speciel nebulisator:
  • 10 mikrogram/ml: Breelib, I-Neb AAD, Venta-Neb.
  • 20 mikrogram/ml: Breelib, I-Neb AAD.

Nedsat leverfunktion  

 • Initialt 2,5 mikrogram højst 6 gange dgl. med mindst 3 timers interval.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-15 ml/min:

  Voksne. Initialt 2,5 mikrogram højst 6 gange dgl. med mindst 3 timers interval. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Traumer
 • Intrakraniel blødning
 • Alvorlig koronar hjertesygdom
 • Ustabil angina pectoris
 • Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder
 • Akut eller kronisk kongestiv hjerteinsufficiens
 • Alvorlige arytmier.
 • Cerebrovaskulære hændelser inden for de sidste 3 måneder
 • PAH forårsaget af okklusiv venesygdom
 • Medfødte eller erhvervede klapdefekter med klinisk relevante forstyrrelser af myokardiefunktionen, som ikke er relateret til PAH.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke påbegyndes ved systolisk blodtryk < 85 mmHg. 
 • Patienter med samtidige akutte pulmonale infektioner, KOL og svær astma bør overvåges omhyggeligt.
 • Ved tegn på pulmonalt ødem bør pulmonal veno-okklusiv sygdom overvejes, og behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Flushing, Hoste, Perifere ødemer, Vasodilatation.
Blødningstendens.
Brystsmerter.
Hovedpine, Trismus.
Almindelige (1-10%) Diarré, Mundhulegener, Opkastning.
Dyspnø, Halsirritation, Hypotension, Palpitationer, Smerter i øvre luftveje, Takykardi.
Svimmelhed, Synkope.
Hududslæt.
Ikke kendt Bronkospasme.
Trombocytopeni.
Hypersensitivitet.

Med ukendt frekvens er desuden set letale tilfælde af cerebral og intrakraniel blødning. 

Interaktioner

 • Teoretisk risiko for blødning, når iloprost anvendes sammen med heparin, antikoagulantia af coumarintypen eller andre hæmmere af trombocytaggregation.
 • Iloprost kan forøge virkningen af vasodilatatorer og antihypertensive midler og dermed øge risikoen for hypotension.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Vasodilatation af det pulmonale arteriesystem.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 5-25 minutter.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) inhalationsvæske til nebulisator 10 mikrogram/ml 131014
168 x 1 ml
23.197,55 2.071,21
(BEGR) inhalationsvæske til nebulisator 20 mikrogram/ml 582128
168 x 1 ml
23.197,55 1.035,60
 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...