Roximstad

J01FA06
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af roxithromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • hud- og bindevævsinfektioner
 • infektioner med:
  • Chlamydia spp.
  • Chlamydophila spp.
  • Mycoplasma spp.
  • Legionella spp. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg (delekærv) roxithromycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg. 300 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. 

 

Bemærk: 

 • Dosis bør indtages mindst 15 minutter før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 40 kg.

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion. Dosis bør halveres.

 

 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • AV-blok, arytmier eller forlænget QT-interval.
 • Regelmæssig kontrol af nyre- og leverfunktion samt blodværdier ved behandling > 14 dage.
 • I tilfælde af pseudomembranøs colitis skal behandlingen med roxithromycin straks seponeres. Peristaltikhæmmende midler er kontraindicerede ved pseudomembranøs colitis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Erythema multiforme.
Tinnitus.
Ikke kendt Clostridioides difficile colitis, Hepatitis, Hæmoragisk diarré, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Bronkospasme, Forlænget QT-interval, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulær takykardi.
Agranulocytose, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Superinfektion*.
Høretab, Sløret syn, Synsforstyrrelser.

* Superinfektioner med resistente bakterier eller svampe er set ved langtidsbehandling. 

Interaktioner

 • Roxithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
  Kan muligvis øge koncentrationen af pimozid, og kombinationen er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af peristaltikhæmmende midler er kontraindiceret.
 • Roxithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Kan muligvis øge koncentrationen af digoxin, og dosistilpasning af digoxin kan være nødvendig.
 • Kan øge koncentrationen og dermed virkningen af midazolam.
 • Ved samtidig brug af statiner er der risiko for muskelrelaterede bivirkninger, fx rhabdomyolyse. Derfor bør patienten undersøges for tegn og symptomer på myopati.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. Se endvidere Aminoglykosider til systemisk brug

Referencer: 3727, 3726

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • På gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter jejuni
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydophila psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydophila pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen ved indgift mindst 15 minutter før et måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 429350
20 stk. (blister)
57,75 5,78
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 062303
7 stk. (blister)
45,25 6,46
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 553975
10 stk. (blister)
54,70 5,47

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Roxithromycin "Orifarm" Orifarm Generics, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 150 mg
Surlid Sanofi, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Roxithromycin "Orifarm" Orifarm Generics, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Surlid Sanofi, Roxithromycin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 14,1
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

3726 Bar-OZ B, Diav-Citrin O, Shechtman S et al Pregnancy outcome after gestational exposure to the new macrolides: a prospec-tive multi-center observational study Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008 141(1) 31-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18760873


3727 Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study Drug Saf 2012 35(7) 589-98 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640

 
 

Revisionsdato

2018-10-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...