Pamidronatdinatrium "Pfizer"

Udgået: 24.09.2018
M05BA03
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

  • Tumorinduceret hypercalcæmi
  • Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser
  • Myelomatose.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg pamidronat (som dinatriumsalt). 

Doseringsforslag

Tumorinduceret hypercalcæmi 

Voksne. Individuel dosering og infusionshastighed afhængig af P-calcium efter følgende retningslinjer: 

Initial P-calciumværdi
(mmol/l)
 

Anbefalet total dosis i mg  

Minimum
væske-
volumen
(ml)
 

Infusions-
tid
(min.)
 

Total  

Ioniseret  

< 3
3,0-3,5
3,5-4,0
> 4 

< 1,6
1,6-1,85
1,85-2,00
> 2,00 

15-30
30-60
60-90
90 

100-175
175-300
300-500
500 

40-80
60-160
160-240
240 


Den totale dosis kan enten gives som en enkelt infusion eller som flere infusioner over 2-4 dage i træk. Fald i P-calcium ses sædvanligvis 24-48 timer efter infusionen, og normalisering nås inden for 3-7 dage. Hvis patienten inden for dette tidsrum ikke er blevet normocalcæmisk, kan der gives yderligere en dosis. Inden behandlingen skal patienten være velhydreret.
Ved nedsat nyrefunktion er maksimal infusionshastighed 20 mg/time. 


Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser samt myelomatose 

Voksne. 90 mg som enkeltdosis hver 4. uge, evt. hver 3. uge. 

Ved behandling af knoglemetastaser bør infusionshastigheden ikke overstige 45 mg/time, og koncentrationen i infusionsopløsningen må ikke overstige 90 mg/250 ml. Infusionstid: 90 mg infunderes over 2 timer. 

Ved behandling af myelomatose bør infusionshastigheden ikke overstige 22,5 mg/time, og koncentrationen i infusionsopløsningen må ikke overstige 90 mg/500 ml. Infusionstid: 90 mg infunderes over 4 timer. 

 

Bemærk: 

Højere doser end angivet - indgivet for hurtigt - kan give nyrepåvirkning. 

 

Advarsel: 

Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

  • Monitorering af nyrefunktion anbefales inden hver dosis.
  • Evt. kan der samtidigt med infusionen gives en støddosis D-vitamin på 50.000-125.000 IE p.o eller i.m. med efterfølgende dagligt tilskud af calcium og D-vitamin.
  • Hos patienter med behov for hyppige infusioner tilrådes kontrol af P-elektrolytter, P-calcium, P-magnesium og P-fosfat før hver behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer  (svinder spontant efter 24-48 timer), Temperaturstigning  (1-2°).
Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hypertension.
Anæmi, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hovedpine, Somnolens, Søvnløshed.
Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Bronkospasme, Hypotension.
Kæbeosteonekrose.
Agitation, Kramper, Letargi, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt.
Uveitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Atypisk stressfraktur.
Meget sjældne (< 0,01%) Akut respiratorisk distress syndrom, Hjerteinsufficiens, Interstitiel lungesygdom.
Leukopeni.
Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi.
Osteonekrose af øregangen.
Hallucinationer, Konfusion.
Reaktivering af herpes.
Glomerulonefritis, Hæmaturi, Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Atrieflimren.
Benign intrakraniel trykstigning.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Påvirker calciumomsætningen ved at hæmme aktiviteten af osteoklasterne og deres forstadier, hvorved nedbrydningen af knoglevæv reduceres, og P-calcium nedsættes. P-calcium er sædvanligvis normaliseret få dage efter behandlingen. Lytiske knoglemetastaser kan sklerosere uden dog at påvirke ekstraossøse metastaser. 

Farmakokinetik

  • 50-70% bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt (måneder til år) afgives igen.
  • Plasmahalveringstid ca. 40 minutter.
  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til et totalvolumen jf. skema under dosering. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med calciumholdige opløsninger. 

Holdbarhed

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

 
 

Revisionsdato

2018-12-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...