Diamox®

S01EC01
 
 

Sulfonamidderivat, carboanhydrasehæmmer. Glaukommiddel. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg acetazolamid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 250-1.000 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • I akutte tilfælde bør gives initialdosis på 500 mg.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Øget risiko for konkrementdannelse i nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for sulfonamider
 • Hyperchloræmisk acidose
 • Hypokaliæmi
 • Hyponatriæmi
 • Addisons sygdom
 • Coma hepaticum
 • Hypercalciuri
 • Levercirrose
 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi
 • Langtidsbehandling med acetazolamid til patienter med kronisk vinkelblok-glaukom, der ikke skyldes kongestion, da det muliggør organisk lukning af vinklen, mens forværring af glaukomet samtidig maskeres på grund af det lavere intraokulære tryk.

Forsigtighedsregler

 • Langtidsbehandling
 • Lungeobstruktion eller lungeemfysem
 • Nyresten i anamnesen
 • Syre/base-forstyrrelser
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Depression, Konfusion.
Forhøjet serum-urat.
Føleforstyrrelser i ekstremiteterne, Parese, Sedation.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresten, Nyresvigt.
Kramper.
Leverpåvirkning.
Melæna.
Sjældne (0,01-0,1%) Fotosensibilitet.
Fulminant levercellenekrose, Hepatitis, Kolestase.
Glucosuri.
Meget sjældne (< 0,01%) Acidose, Hypocalcæmi.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Elektrolytforstyrrelser  (hyponatriæmi og hypokaliæmi).
Høretab, Tinnitus.
Myopi.
Paræstesier.
Svimmelhed.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose  (AGEP)*, Trombocytopenisk purpura.
Hypotension.

* Hvis AGEP diagnosticeres, skal acetazolamid seponeres og er efterfølgende kontraindiceret.  

Interaktioner

 • Samtidig indgift af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) og carboanhydrasehæmmere medfører forstærkning af antidiabetikas hypoglykæmiske effekt.
 • Acetazolamid interfererer med HPLC-analysemetoden for theophyllin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for lige omkring 100 1. trimester- eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4207

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af acetazolamid medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervæske.
 • Trykændring i øjet indtræder efter ca. 30 minutter og er maksimal efter 2-4 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer, kortere ved alkalisk urin.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Glaukom: Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 45 mikromol/l (10 mg/l).
 • Epilepsi: Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er ikke fastlagt. Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Acetazolamidtabletter  250 mgtabletter  250 mg  (2care4) tabletter  250 mg  (Orifarm)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 598021
100 stk.
171,00 5,13
(B) tabletter 250 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 037315
100 stk. (blister)
210,00 6,30
(B) tabletter 250 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 592778
100 stk. (blister)
178,00 5,34

Foto og identifikation

Tabletter  250 mg

Præg:
FW, 147
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4207. Falardeau J, Lobb BM, Golden S et al. The use of acetazolamide during pregnancy in intracranial hypertension patients. J Neuroophthalmol. 2013; 33:9-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22635167 (Lokaliseret 25. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

20.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...