Protopic®

D11AH01
 
 

Anvendelsesområder

Moderat til svær atopisk dermatitis, der ikke responderer tilfredsstillende på konventionel behandling. 

Bemærk: Tacrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af atopisk dermatitis. 

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 0,3 mg (0,03%) eller 1 mg (0,1%) tacrolimus (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt appliceres salve 0,1% 2 gange dgl.
 • Hvis den kliniske tilstand tillader det, bør man forsøge at reducere applikationsfrekvensen eller benytte styrken 0,03%.
 • Behandlingen bør fortsætte, indtil læsionen er helet.


Børn over 2 år 

 • Initialt appliceres salve 0,03% 2 gange dgl. i 3 uger, hvorefter hyppigheden nedsættes til 1 gang dgl., indtil læsionen er helet.
 • Fortsat behov vurderes af læge.

  

Vedligeholdelsesbehandling    

 • Salve appliceres 1 gang dgl. 2 gange om ugen.
 • Ved eksemudbrud bør behandling 2 gange dgl. genindføres.
 • Efter 12 mdr. vurderes behovet for fortsat behandling af læge.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

 • De behandlede hudområder skal beskyttes mod sollys.
 • Blødgørende cremer bør ikke benyttes på behandlede hudområder fra 2 timer før til 2 timer efter påsmøring af salven.
 • Kontakt med øjne og slimhinder bør undgås.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Må ikke anvendes på hudområder med aktiv viral infektion.
 • Før behandlingen påbegyndes, skal områder med klinisk inficeret atopisk dermatitis være helede.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på applikationsstedet  (fx i form af brændende fornemmelse eller kløe).
Almindelige (1-10%) Smerter.
Flushing  (efter indtagelse af alkohol).
Paræstesier.
Erytem, Folliculitis, Herpes simplex, Hudinfektion, Hudirritation, Hududslæt.
Ikke kendt Herpetisk keratitis.
Endvidere er der rapporteret maligniteter inkl. kutane- og andre typer lymfomer og hudcancer hos patienter behandlet med tacrolimussalve.

Interaktioner

Ved samtidig indtagelse af alkohol kan flushing og hudirritation forekomme.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er få data for lokalbehandling. Retrospektive data for ca. 300 børn, der blev eksponeret for systemisk behandling, tyder ikke på en væsentlig øget risiko for misdannelser, men forekomst af for tidlig fødsel, intrauterin væksthæmning og neonatal transient hyperkaliæmi er væsentligt forøget. Data skal dog tolkes varsomt på grund af den underliggende sygdom.  

Referencer: 3966, 3711, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Ved oral behandling er den relative vægtjusterede dosis 0,1-0,5%, hvilket er betryggende lavt. Der er ingen meddelelser om bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis behandlingsområdet er mere end håndfladestort, bør donors tappeegnethed vurderes af en læge.

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt. Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation. Via binding til et specifikt cytoplasmisk immunophilin (FKBP12) hæmmer tacrolimus calciumafhængig signaltransduktion i T-celler og hindrer på denne måde produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) salve 0,03% 566853
10 g
135,90
(A) salve 0,03% 145158
30 g
360,40
(A) salve 0,03% 389912
30 g (Abacus)
Udgået 09-09-2019
(A) salve 0,03% 543788
30 g (Paranova)
362,40
(A) salve 0,1% 125688
10 g
152,80
(A) salve 0,1% 052218
30 g (Paranova)
400,15
(A) salve 0,1% 084960
30 g (Orifarm)
395,55
(A) salve 0,1% 465578
30 g (Abacus)
405,00
(A) salve 0,1% 473968
30 g
400,15
(A) salve 0,1% 052229
60 g (Paranova)
726,90
(A) salve 0,1% 084969
60 g (Orifarm)
713,35
(A) salve 0,1% 180419
60 g
746,80
(A) salve 0,1% 536750
60 g (Abacus)
725,00

Substitution

salve 0,1%
Tacrolimus "Accord" Accord, Tacrolimus, salve 0,1 %
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...