DiTeKiPol/Act-Hib

J07CA06
 
 

Kombinationsvaccine mod difteri, tetanus, kighoste og polio samt infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b til immunisering af børn. 

Anvendelsesområder

 • Vaccination af børn mod difteri, tetanus, kighoste og polio og Haemophilus influenzae type b infektioner.

Dispenseringsform

Vaccinen består af: 

 • 1 hætteglas med pulver til injektionsvæske, som indeholder Act-Hib®
 • 1 injektionssprøjte med solvens til injektionsvæske, som indeholder DiTeKiPol.

 

Efter rekonstituering indeholder en brugsfærdig dosis (0,5 ml) injektionsvæske, suspension: 

 • Difteritoksoid ≥ 30 IU
 • Tetanustoksoid ≥ 40 IU
 • Pertussistoksoid 40 mikrogram
 • Poliovirus D-antigen:
  • Type 1, inaktiveret 40 U
  • Type 2, inaktiveret 8 U
  • Type 3, inaktiveret 32 U
 • Haemophilus influenzae type b polysaccharid 10 mikrogram, konjugeret til ca. 24 mikrogram tetanusprotein.

 

Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. tilberedning af brugsfærdig injektionsvæske. 

Doseringsforslag

Børn 

 • 0,5 ml i.m. Der gives i alt 3 injektioner, sædvanligvis når barnet er 3 mdr., 5 mdr. og 1 år.
 • Se endvidere børnevaccinationsprogrammet.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen mod difteri og tetanus anses for at vare mindst 5 år.
 • Varigheden af beskyttelse mod kighoste er endnu ikke fastslået, men er formentlig flere år.
 • Varighed af beskyttelse mod H. influenzae er formentlig livslang.
 • Vaccinen yder ikke beskyttelse mod ikke-kapselbærende stammer af H. influenzae.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Børn med ikke-udredt eller fremadskridende neurologisk sygdom bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion inkluderende patienter i immunsuppressiv behandling kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Det bør overvejes at undlade yderligere vaccination mod pertussis, hvis:
  • der inden for 48 timer efter vaccinationen forekommer:
   • hypotont hyporesponsivt anfald (HHE)
   • feber > 40,5°C uden anden kendt årsag
   • vedvarende, utrøstelig gråd varende ≥ 3 timer
  • der inden for 3 dage efter vaccinationen opstår:
   • krampe med eller uden feber.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber, Utilpashed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Granulomer på indstiksstedet.
Kramper.
Ikke kendt Ansigtsødem.
Laryngal ødem.

Graviditet

Ikke relevant.

Baggrund: Vaccinen anvendes normalt kun til børn. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Difteri-, tetanus- og pertussistoksin er udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriaeClostridium tetani og Bordetella pertussis.
 • Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i VERO celler.
 • Difteri-, tetanus-, pertussis- og poliokomponenterne er adsorberede til aluminiumhydroxidhydrat.
 • Det rensede kapselpolysaccharid af Haemophilus influenzae type b er konjugeret til tetanusprotein.
 • pH efter tilberedning ca. 7,5.

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Injektionssprøjten med solvens, der indeholder DiTeKiPol, omrystes, indtil indholdet bliver homogent.
 • Derefter sprøjtes solvens (DiTeKiPol) ind i hætteglasset med pulver, der indeholder Act-Hib®.
 • Hætteglasset omrystes, indtil suspensionen er homogen.
 • Hermed haves den brugsfærdige injektionsvæske (vaccine).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning og Generelt om vacciner og vaccination.

  

Holdbarhed 

 • Skal opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske (vaccine) skal anvendes straks efter tilberedning.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 010725
5 x (0,5 ml + 1 ds)
3.114,25
 
 

Revisionsdato

02.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...