Lumigan®

S01EE03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg eller 0,3 mg bimatoprost. 

Øjendråber, opløsning, i enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,3 mg bimatoprost. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 18 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring bør bimatoprost anvendes med forsigtighed ved:
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulært, inflammatorisk, lukketvinklet eller medfødt glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
  • signifikante okulære virusinfektioner (fx herpes simplex) eller uveitis/iritis i anamnesen.
 • Forsigtighed ved svær eller ustabil astma.
 • Forsigtighed hos patienter, der er prædisponerede for bradykardi eller hypotension.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Konjunktival hyperæmi.
Almindelige (1-10%) Allergisk conjunctivitis, Corneaerosion*, Katarakt, Keratitis, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Synsforstyrrelser, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågserytem, Øjensmerter.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Hyperpigmentering af huden, Hypertrikose.
Ikke almindelige (0,1-1%) Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Iritis, Maculaødem, Retinal blødning, Sløret syn, Tab af øjenvipper og -bryn, Uveitis.
Ikke kendt Astma, Dyspnø, Forværret astma, Forværring af KOL.
Corneaødem.
Hypersensitivitetsreaktioner  (inkl. allergisk dermatitis ).
Hypertension.
Svimmelhed.

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder. 

Interaktioner

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter ca. 4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter ca. 30 minutter.
 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Flerdosisbeholdere med konservering
  • Efter anbrud: Kan opbevares i højst 4 uger.

 

 • Enkeldosisbeholdere uden konservering
  • Kun til éngangsbrug
  • Én beholder er tilstrækkelig til at behandle begge øjne
  • Eventuel ubrugt opløsning skal kasseres umiddelbart efter brug
  • Efter anbrud af bakke med enkeltdosisbeholdere: Kan opbevares i højst 30 dage.

Indholdsstoffer

Bimatoprostøjendråber, opløsning  0,1 mg/mløjendråber, opløsning  0,3 mg/mløjendråber, endosis  0,3 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Andre:
Citronsyre : øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml, øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Dinatriumphosphat : øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml, øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml, øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml, øjendråber, endosis 0,3 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml 085838
3 ml
181,35 6,05
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml 494976
3 ml (2care4)
187,00 6,23
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml 085849
3 x 3 ml
385,05 4,28
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml 157460
3 x 3 ml (Orifarm)
372,00 4,13
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml 537359
3 x 3 ml (2care4)
383,00 4,26
(B) øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml 071567
3 ml (2care4)
168,00 5,60
(B) øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml 045586
3 x 3 ml (Abacus)
320,30 3,56
(B) øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml 071579
3 x 3 ml (2care4)
397,00 4,41
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml 115209
30 x 0,4 ml
205,50 6,85
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml 526380
30 x 0,4 ml (2care4)
204,30 6,81
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml 181119
90 x 0,4 ml (2care4)
553,50 6,15
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml 181536
90 x 0,4 ml
557,00 6,19

Substitution

øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Bimatoprost "Nordic Prime" (Parallelimport), Bimatoprost, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Bimatoprost "Stada" Stada, Bimatoprost, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...