Burinex®

C03CA02
 
 

Loop-diuretikum ( diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv), 2 mg eller 5 mg (delekærv) bumetanid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg bumetanid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Oralt 

 • Ødemer og hypertension
  0,5-1 mg dgl. evt. stigende til 2 mg 2-3 gange dgl.
  Ved kronisk nyreinsufficiens kan bumetanid anvendes i meget store doser, op til 5-15 mg 1-4 gange dgl. under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og blodparametre.


Parenteralt 

 • Ødemer
  1-2 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.
 • Lungeødem
  2 mg (4 ml) i.v. evt. gentaget med 10-15 min. interval. Doser på indtil 5 mg (10 ml) i.v., evt. gentaget, kan anvendes.
 • Lungeødem ved nyreinsufficiens
  5-10 mg (10-20 ml) langsomt i.v. eller i 500 ml infusionsvæske, evt. gentaget.
 • Forceret diurese
  1-2 mg (2-4 ml) i.v., derefter afpasses dosisstørrelse og interval efter ønsket timediurese.
 • Hypertensive kriser
  2 mg (4 ml) i.v.

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese. 

  Kontraindiceret ved vedvarende anuri. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Alvorlig elektrolytmangel
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Hepatisk encefalopati inkl. koma.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Potentiel obstruktion af urinvejene
 • Forhøjet P-urat eller P-kreatinin
 • Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme, og P-kalium bør kontrolleres regelmæssigt.
 • Regelmæssig monitorering af urin og blodsukker ved diabetes og mistanke om latent diabetes.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine.
Vandladningsbesvær.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Høreforstyrrelser.
Forhøjet serum-urat.
Dehydrering.
Nyresvigt.
Dyspnø.
Fotosensibilitet.
Hypotension, Perifere ødemer, Synkope.

Interaktioner

 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan øge risikoen for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop).
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Probenecid nedsætter den diuretiske virkning af bumetanid.
 • Bumetanid kan forstærke den ototoksiske effekt af aminoglykosider.
 • Forstærke virkningen af antihypertensive midler inkl. diuretika og lægemidler som fremkalder ortostatisk hypotension, fx. tricycliske antidepressiva.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere pga. risiko for hypomagnesiæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's slynge samt i nyrernes proksimale tubuli. Udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning.
 • Oral administration. Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Intravenøs administration. Virkningen indtræder inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2 timer.

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 80-95%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i injektionsvæske ca. 7,0.
 

Forligelighed ved infusion  

Blandbar med isotonisk glucose- og natriumchlorid-infusionsvæske. Maksimalt 0,25 mg/10 ml. Infusionstid 1-2 timer.
 

Bemærk: Ved behandling af ødemer bør isotonisk glucose-infusionsvæske foretrækkes. 

Indholdsstoffer

Bumetanidtabletter  1 mgtabletter  1 mg  (2care4) tabletter  1 mg  (Orifarm) tabletter  1 mg  (Paranova Danmark) tabletter  2 mgtabletter  2 mg  (Paranova Danmark) tabletter  5 mgtabletter  5 mg  (2care4) tabletter  5 mg  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  0,5 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Lactose : tabletter 1 mg, tabletter 1 mg  (2care4) , tabletter 1 mg  (Orifarm) , tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) , tabletter 2 mg, tabletter 5 mg, tabletter 5 mg  (2care4) , tabletter 5 mg  (Orifarm)
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Xylitol : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 142927
100 stk.
286,60 2,87
(B) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 107283
100 stk. (blister)
157,80 1,58
(B) tabletter 1 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 467825
100 stk. (blister)
157,00 1,57
(B) tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 144810
100 stk. (blister)
224,95 2,25
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 056929
100 stk.
637,25 3,19
(B) tabletter 2 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 180333
100 stk. (blister)
637,25 3,19
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 172957
100 stk.
777,30 1,55
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 043833
100 stk. (blister)
585,00 1,17
(B) tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 385512
100 stk. (blister)
572,00 1,14
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 001009
5 amp. x 4 ml
141,25 14,13

Substitution

tabletter 2 mg
Bumetanid "Orifarm" Orifarm Generics, Bumetanid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
133,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  1 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
133
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg  (Nyt udseende)

Præg:
155
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 2 mg (Nyt udseende)
 
 
 

Tabletter  2 mg  (Udgår)

Præg:
155,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
tabletter 2 mg (Udgår)
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
mg, 5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

05.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...