Burinex®

C03CA02
 
 

Loop-diuretikum ( diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv), 2 mg eller 5 mg (delekærv) bumetanid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg bumetanid. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Ødemer og hypertension
  0,5-1 mg dgl. evt. stigende til 2 mg 2-3 gange dgl.
  Ved kronisk nyreinsufficiens kan bumetanid anvendes i meget store doser, op til 5-15 mg 1-4 gange dgl. under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og blodparametre.


Parenteralt 

 • Ødemer
  1-2 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.
 • Lungeødem
  2 mg (4 ml) i.v. evt. gentaget med 10-15 min. interval. Doser på indtil 5 mg (10 ml) i.v., evt. gentaget, kan anvendes.
 • Lungeødem ved nyreinsufficiens
  5-10 mg (10-20 ml) langsomt i.v. eller i 500 ml infusionsvæske, evt. gentaget.
 • Forceret diurese
  1-2 mg (2-4 ml) i.v., derefter afpasses dosisstørrelse og interval efter ønsket timediurese.
 • Hypertensive kriser
  2 mg (4 ml) i.v.

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese. 

  Kontraindiceret ved vedvarende anuri. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Alvorlig elektrolytmangel
 • Vedvarende anuri
 • Hepatisk encefalopati inkl. koma.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Potentiel obstruktion af urinvejene
 • Forhøjet serum-urat eller serum-kreatinin
 • Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme, og serum-kalium bør kontrolleres regelmæssigt.
 • Regelmæssig monitorering af urin og blodsukker ved diabetes og mistanke om latent diabetes.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Kvalme.
Ortostatisk hypotension.
Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Vandladningsbesvær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø, Hypotension, Perifere ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dehydrering, Forhøjet serum-urat.
Synkope.
Fotosensibilitet.
Nyresvigt.
Høreforstyrrelser.

Interaktioner

 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan øge risikoen for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop).
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Probenecid nedsætter den diuretiske virkning af bumetanid.
 • Bumetanid kan forstærke den ototoksiske effekt af aminoglykosider.
 • Forstærke virkningen af antihypertensive midler inkl. diuretika og lægemidler som fremkalder ortostatisk hypotension, fx. tricycliske antidepressiva.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere pga. risiko for hypomagnesiæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's slynge samt i nyrernes proksimale tubuli. Udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning.
 • Oral administration. Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Intravenøs administration. Virkningen indtræder inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2 timer.

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 80-95%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i injektionsvæske ca. 7,0.
 

Forligelighed ved infusion  

Blandbar med isotonisk glucose- og natriumchlorid-infusionsvæske. Maksimalt 0,25 mg/10 ml. Infusionstid 1-2 timer.
 

Bemærk: Ved behandling af ødemer bør isotonisk glucose-infusionsvæske foretrækkes. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Lactose : tabletter 1 mg, tabletter 1 mg  (2care4) , tabletter 1 mg  (Orifarm) , tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) , tabletter 2 mg, tabletter 5 mg, tabletter 5 mg  (2care4) , tabletter 5 mg  (Orifarm)
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Xylitol : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 142927
100 stk.
265,55 2,66
(B) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 107283
100 stk. (blister)
210,00 2,10
(B) tabletter 1 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 467825
100 stk. (blister)
191,00 1,91
(B) tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 144810
100 stk. (blister)
201,85 2,02
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 056929
100 stk.
490,20 2,45
(B) tabletter 2 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 180333
100 stk. (blister)
455,05 2,28
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 172957
100 stk.
779,45 1,56
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 043833
100 stk. (blister)
547,00 1,09
(B) tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 385512
100 stk. (blister)
551,00 1,10
(B) tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) 560902
100 stk. (blister)
707,65 1,42
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 001009
5 amp. x 4 ml
141,60 14,16

Substitution

tabletter 2 mg
Bumetanid "Orifarm" Orifarm Generics, Bumetanid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
133,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
155,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
mg, 5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-03-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...