Ferriprox®

V03AC02
 
 
Jernchelerende middel.

Anvendelsesområder

 • Jernoverskud hos patienter med β-thalassaemia major, hvor monoterapi med andet jernchelerende middel er utilstrækkelig.

 

En række studier har vist en særlig gunstig effekt hos patienter med kardiel siderose. I disse tilfælde anbefales deferipron i kombination med deferoxamin. 

 

Deferipron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af thalassæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) eller 1.000 mg (delekærv) deferipron. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 10 år. 25 mg/kg legemsvægt 3 gange dgl. Doser > 100 mg/kg legemsvægt/døgn giver øget risiko for bivirkninger.
Ved neutropeni seponeres behandlingen, og fuldstændigt blodbillede kontrolleres dgl. Efter bedring af blodbilledet bør det kontrolleres fuldstændigt ugentligt de følgende 3 uger. Fornyet behandling anbefales ikke. 

En velcheleret patient har P-ferritin < 1.500 mikrogram/l. 

Kombinationsterapi frarådes ved S-ferritin < 500 mikrogram/l pga. risiko for overdreven jernfjernelse. 


 

Bemærk: 

 • Der er begrænset erfaring vedr. behandling af børn 6-10 år og ingen erfaring vedr. behandling af børn < 6 år.
 • Der er kun begrænsede data vedr. kombinationsbehandling med deferipron og deferasirox, og der skal udvises forsigtighed, når det overvejes at anvende denne kombination.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Recidiverende neutropeni eller agranulocytose i anamnesen.
 • Patienter med leukopeni/neutropeni udløst af grundsygdommen, fx MDS, som har indikation for jernchelering, bør overvejes behandlet med et af de alternative jernchelerende midler grundet øget risiko for forværret leukopeni.
 • Behandling med lægemidler, der kan forårsage neutropeni eller agranulocytose.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen foretages under regelmæssig kontrol af lever- og nyrefunktion samt af granulocyttal.
 • Patienten skal informeres om at afbryde behandlingen og kontakte sin behandlende læge ved tegn til infektion.
 • Det anbefales kraftigt, at behandlingen ikke påbegyndes ved eksisterende neutropeni.
 • Plasma-ferritin og plasma-zink kontrolleres regelmæssigt.
 • Pga. den variable behandlingseffekt er nøje monitorering af jernstatus og hjertefunktion nødvendig.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning.
Misfarvning af urinen.
Almindelige (1-10%) Agranulocytose, Neutropeni.
Diarré.
Træthed.
Forhøjede leverenzymer.
Øget appetit.
Artralgi.
Hovedpine.
Ikke kendt Allergiske reaktioner.

Episoder med hypo- eller hypertoni er rapporteret hos børn. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Danner kompleks med frit jern i plasma eller celler. Komplekset udskilles fuldstændigt via urin og fæces og reducerer derved den patologiske oplagring af jern i organerne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 45-60 min.
 • Inaktiveres i leveren ved konjugering til glucuronsyre.
 • Glucuronsyrederivat binder ikke jern.
 • Glucuronideringsfraktionen er varierende og kan forklare en variabel klinisk effekt.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Danner opløseligt jernchelat, som hovedsageligt udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Deferipronfilmovertrukne tabletter  500 mgfilmovertrukne tabletter  1000 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 003687
100 stk.
2.566,55
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 067179
100 stk. (Paranova)
2.599,25
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 186780
50 stk. (blister) (Paranova)
2.599,25
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 453071
50 stk.
2.566,55

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
APO, 500
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 17,7
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg

Præg:
APO, 1000
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 19,2
filmovertrukne tabletter 1000 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

10.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...