Aerius®

R06AX27
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg desloratadin.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg desloratadin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 5 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-11 år. 2,5 mg (5 ml oral opløsning) 1 gang dgl.
 • Børn 1-5 år. 1,25 mg (2,5 ml oral opløsning) 1 gang dgl.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år. Forsigtighed tilrådes. Initialdosis kan evt. nedsættes til 5 mg hver 2. dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved mulig øget risiko for kramper - fx kramper i anamnesen eller i familien eller ved anvendelse til små børn.
 • Pauseres 4 dage før priktest.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Desloratadin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang, juni 2019

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed.
Hovedpine.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis.
Hallucinationer, Hyperaktivitet, Kramper, Somnolens, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Ikke kendt Forlænget QT-interval*.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet.
Fotosensibilitet.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Feber, diarré og søvnløshed er set som almindelige bivirkninger hos børn under 2 år. 

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig indtag af alkohol. Et klinisk studie har ikke kunne påvise interaktion med alkohol, men alkoholintolerans og alkoholforgiftning er blevet indberettet ved samtidig brug af desloratadin. 

AUC for desloratadin kan øges med 50% ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Der er for desloratadin data for 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For loratadin er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Referencer: 3914, 3916, 3915, 3711, 3917

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ikke specifikke data for desloratadin. Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og desloratadin er ca. 0,5%. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Desloratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Desloratadin er den aktive, og mere potente, hovedmetabolit af loratadin.Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metabolismen er ufuldstændigt belyst, men desloratadin hæmmer ikke CYP3A4 eller CYP2D6.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 27 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug .

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg
Smag:
Tyggegummismag : oral opløsning 0,5 mg/ml
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 168423
90 stk. (blister)
366,45 4,07
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 472759
100 stk. (blister)
405,00 4,05
(B) oral opløsning 0,5 mg/ml 475159
120 ml (Paranova)
72,15 6,01
(B) oral opløsning 0,5 mg/ml 564441
120 ml
79,05 6,59

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Dasselta KRKA, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Actavis" TEVA, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Teva" Bluefish, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6,6 x 6,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3914 Schwarz EB, Moretti ME, Nayak S et al Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: a systematic review and meta-analysis Drug Saf 2008 31(9) 775-88 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18707192


3915 Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV Prenatal exposure to loratadine in children with hypospadias: a nested case-control study within the Danish National Birth Cohort Am J Ther 2006 13(4) 320-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16858167


3916 Centers for Disease Control and Prevention Evaluation of an association between loratadine and hypospadias--United States, 1997-2001 Morb Mortal Wkly Rep 2004 53(10) 219-21 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15029117


3917 Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A et al Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study J Allergy Clin Immunol 2003 111(6) 1239-43 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789223

 
 

Revisionsdato

2019-05-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...