Multihance®

V08CA08
 
 

Kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intravenøs anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ionisk lineært chelat - proteinbindende. 

Anvendelsesområder

MR-scanning (MRI) af leveren. 

 

Bemærk:  

 • Må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRI.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 334 mg (svarende til 0,5 mmol) gadobensyre (som dimegluminsalt). 

Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 ml indeholder 334 mg (svarende til 0,5 mmol) gadobensyre (som dimegluminsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år. 0,1 ml (0,05 mmol)/kg legemsvægt i.v. 

MRI kan foretages umiddelbart efter injektion. Forsinket billeddannelse kan gøres 40-120 min. efter injektion.  

 

Bemærk: 

 • De angivne doser må ikke overskrides.
 • Dosis kan evt. gentages hos patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for benzylalkohol, da små mængder benzylalkohol kan frigøres fra gadobensyre under opbevaring. 

Forsigtighedsregler

Stoffet kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Kvalme.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadobensyre er klassificeret som havende intermediær risiko. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Gadobensyre har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning.  

Farmakokinetik

 • Elimineres bifasisk med halveringstider på hhv. ca. 6 minutter i fordelingsfasen og ca. 85 minutter i eliminationsfasen.
 • Fordeles i ekstracellulærvæsken.
 • 1% bindes til plasmaproteiner.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.
 • 2-5% udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolalitet 1.970 mosmol/kg.
 • pH ca. 7.

Indholdsstoffer

Gadobensyreinjektionsvæske, opl.  334 mg/mlinjektionsvæske, opl. i sprøjte  334 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 334 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 334 mg/ml 054240
5 ml
324,10
(B) injektionsvæske, opl. 334 mg/ml 054252
10 ml
463,40
(B) injektionsvæske, opl. 334 mg/ml 054263
15 ml
686,70
(B) injektionsvæske, opl. 334 mg/ml 054274
20 ml
910,00
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 334 mg/ml 145830
10 ml
463,40
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 334 mg/ml 098098
15 ml
686,70
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 334 mg/ml 440519
20 ml
910,00
 
 

Revisionsdato

30.01.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...