Movicol®

Movicol Chokolade, Movicol Go, Movicol Junior Neutral
A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Movicol® Chokolade, pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 31,7 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Movicol® Junior Neutral, pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 25,1 mg kaliumchlorid, 6,563 g macrogol 3350, 175,4 mg natriumchlorid og 89,3 mg natriumhydrogencarbonat. 

Movicol® Go, oral opløsning i brev. 1 brev (25 ml) indeholder 50,2 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,8 mg natriumchlorid og 178,6 mg natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Kronisk obstipation

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • Sædvanligvis 1 enkeltdosisbeholder 1-3 gange i døgnet.
  • Behandlingen bør normalt højst vare 2 uger, men kan gentages.
  • Længerevarende behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og ved behandling med obstiperende lægemidler.
 • Børn 7-11 år
  • Initialt 2 enkeltdosisbeholdere (Junior) dgl.
 • Børn 2-6 år
  • Initialt 1 enkeltdosisbeholder (Junior) dgl.
 • Bemærk:
  • Maksimal daglig dosis til børn er 4 enkeltdosisbeholdere (Junior).
  • Erfaring savnes vedr. behandling over 4 uger af børn eller omfattende, gentagen brug.
  • Movicol® Junior Neutral anbefales ikke til børn under 5 år for behandling af refraktær obstipation.
  • Movicol® Junior Neutral anbefales ikke til børn under 2 år for behandling af kronisk obstipation.

 

Svær obstipation

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • Sædvanligvis 8 enkeltdosisbeholdere/breve i løbet af 6 timer.
  • Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1 døgns mellemrum.

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse.

Forsigtighedsregler

 • Refluksøsofagitis
 • Tidligere hjertearytmi
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt (grad III og IV), dekompenseret leversygdom eller svær dehydrering, da sikkerhed ved brug ved disse tilstande ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Natriumindhold
  • Movicol®: 1 enkeltdosisbeholder indeholder 8,1 mmol natrium, som svarer til 474 mg natriumchlorid.
  • Movicol® Junoir: 1 enkeltdosisbeholder indeholder 4,05 mmol natrium, som svarer til 237 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke kendt Abdominalsmerter.
Perifere ødemer.
Elektrolytforstyrrelser.
Allergiske reaktioner  (herunder hududslæt, angioødem og anafylaktisk reaktion).

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages samtidigt eller op til flere timer før indtagelse af opløsningen, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Macrogol øger tarmindholdets volumen, hvilket øger colonmotilitet via neuromuskulære baner. Herved opnås forbedret propulsiv transport af blødgjort fæces og defækation.
 • Elektrolytter kombineret med macrogol udveksles via mucosa med serum-elektrolytter og udskilles i vandindholdet i fæces uden påvirkning af væske- og elektrolytbalancen.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 

Elektrolytindhold/enkeltdosis (enkeltdosisbeholder/brev)  

Elektrolytter 

Movicol® 

Movicol® 

Chokolade 

Movicol® Junior 

Neutral 

Movicol® Go 

Chlorid 

6,63 mmol 

6,37 mmol 

3,31 mmol 

6,63 mmol 

Hydrogencarbonat 

2,13 mmol 

2,13 mmol 

1,06 mmol 

2,13 mmol 

Kalium 

0,68 mmol 

0,68 mmol 

0,34 mmol 

0,68 mmol 

Natrium 

8,13 mmol 

8,13 mmol 

4,06 mmol 

8,13 mmol 

 

Håndtering

Pulver til oral opløsning 

Tilberedning af oral opløsning 

Tilberedning af oral opløsning  

 

Movicol® 

Movicol® 

Chokolade 

Movicol® Junior 

Neutral 

1 enkeltdosisbeholder tilsættes 

125 ml vand 

125 ml vand 

Ca. 62,5 ml vand 

 

Holdbarhed

Pulver til oral opløsning 

Holdbarhed for brugsfægdig oral opløsning  

Opbevaringsbetingelser 

Movicol® 

Movicol® 

Chokolade 

Movicol® Junior 

Neutral 

Tildækket i køleskab (2-8°C) 

Højst 6 timer 

Højst 6 timer 

Højst 24 timer 

 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : pulver til oral opløsning  (Movicol® Chokolade)
Smag:
Banan : oral opløsning, brev  (Movicol® Go)
Chokolade : pulver til oral opløsning  (Movicol® Chokolade)
Citron : pulver til oral opløsning  (Movicol®)
Jordbær : oral opløsning, brev  (Movicol® Go)
Lime : pulver til oral opløsning  (Movicol®)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) oral opløsning, brev 111231
10 stk.
ikke fast pris
(HF) oral opløsning, brev  (Go)  594694
30 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (junior)  040823
30 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark) 487740
30 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 530162
8 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 014852
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (chokolade)  194534
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark) 112992
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 530188
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (chokolade)  375556
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 015461
100 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark) 456898
100 stk.
ikke fast pris

Substitution

pulver til oral opløsning 
Lacrofarm Junior Orifarm Generics, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 
pulver til oral opløsning 
Gangiden Sandoz, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Moxalole Meda, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2018-12-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...