Emadine®

S01GX06
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget allergisk conjunctivitis

  

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg emedastin (som difumarat).
Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,5 mg emedastin (som difumarat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn fra 3 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Konjunktival hyperæmi, Øjenkløe, Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*.
Ikke kendt Okulær hyperæmi, Sløret syn.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Lokalt virkende antihistamin. Selektiv H1-receptorantagonist. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25ºC.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml (gælder ikke endosis)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml 118657
5 ml (Orifarm)
128,00
(B) øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml  (flerdosisbeholder)  527523
5 ml
131,10
(B) øjendråber, opløsning 0,5 mg/ml 541767
5 ml (Paranova)
129,60
(B) øjendråber, endosis 0,5 mg/ml 008903
30 x 0,35 ml
151,85

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...