Ibutop®

M02AA13
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokale inflammatoriske lidelser.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme 5%. 1 g indeholder 50 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 4-10 cm påsmøres i tyndt lag 2-4 gange dgl. og masseres ind i huden svarende til det inflammerede område. Bør kun appliceres på intakt hud. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer
  • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Eksem, Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme.
Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.

Reaktioner og ubehag på applikationsstedet (frekvens ukendt). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Bør undgås i 3. trimester på grund af teoretisk risiko for påvirkning af ductus arteriosus. Kan anvendes i 1. og 2. trimester, da den systemiske optagelse er ringe, og det ikke skønnes at udgøre en risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

Den systematiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) creme 5% 166132
50 g
ikke fast pris
(HF) creme 5% 166207
100 g
ikke fast pris

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-03-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...